– Lucrările de amenajare la noul spaţiu al parohiei

{ picasauser [parohiasfiliegirona] picasaalbum [LUCRARILEDEREFORMALANOULSPATIUALBISERICIIPAROHIALE25MAI25IULIE2009] }

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.