26 Mar

Urmează Duminica Sfintei Cruci

Urmează a treia duminică a Postului Mare,
Duminica Sfintei Cruci

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.