11 Ene

“UNIŢI CU DRAGOSTEA, SĂ MERGEM ÎNAINTE!”

MITROPOLITUL COSMA: “ASTFEL, UNIŢI CU DRAGOSTEA, SĂ MERGEM ÎNAINTE!”

 

ENCICLICA PASTORALĂ

A MITROPOLITULUI COSMA AL ETOLIEI ŞI AKARNANIEI PENTRU NOUL AN 2012

În Sfântul Oraş Mesolonghios, 22 decembrie 2011

Nr. prot.: 1232

ENCICLICĂ PASTORALĂ

(ENCICLICA NUMĂRUL 40)

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, EPISCOP ŞI MITROPOLIT

AL PREASFINTEI MITROPOLII DE ETOLIA ŞI AKARNANIA

C O S M A

Către Pleroma cea numită cu numele lui Hristos din Sfânta noastră Mitropolie

A răsărit un An Nou. Dragostea şi mila Dumnezeului nostru Treimic ne-a adus la începutul a încă un an. Un dar al Dumnezeului nostru este timpul şi suntem datori să-l valorificăm în mod plăcut lui Dumnezeu şi mântuitor (Efeseni 5, 16). „După voia lui Dumnezeu petrecând timpul ce mai avem de trăit în trup” (1 Petru 4, 2) ne îndeamnă Apostolul Petru. Cerescul Părinte al dragostei vrea ca şi în această nouă perioadă de timp să-i oferim roade de pocăinţă, întoarcere radicală, înnoire a omului nostru lăuntric.

Şi noi toţi dorim să fie un an de mântuire şi de adevărată fericire. De drumul personal al fiecăruia dintre noi, va depinde drumul întregului Nou An, propăşirea noastră, reuşita noastră, fericirea noastră.

Mulţi anunţă că intrăm într-un An Nou cu greutăţi nemaivăzute şi perspective pesimiste. Cuvintele acestea să nu ne descurajeze. Să nu ne răpească nădejdea, optimismul, activitatea noastră. Toţi cei care vorbesc pesimist au încetat să creadă în Atotputernicul nostru Dumnezeu, să se sprijine pe prezenţa Lui, pe dragostea Lui, pe acoperământul Lui, pe purtarea Lui de grijă. Se sprijină pe ego-ul lor bolnăvicios şi instabil, pe iubirea lor de sine, pe teoriile lor materialiste, pe banii lor, pe puternicii – lipsiţi de putere [ισχυρούς-αδυνάμους] ai pământului. N-au primit Lumina lui Hristos, nu s-au luminat, ca să-L cunoască pe veşnicul Călăuzitor, Care i-ar fi călăuzit pe drumuri nerătăcitoare, n-au vrut harul Sfântului Duh, ca să se umple de darurile Lui: de credinţă, de bucurie, de pace. Se clatină ei înşişi şi vor să îi salveze pe alţii şi patria noastră. Toţi aceştia, care – îndepărtându-se din ce în ce mai mult de Dumnezeu, au devenit predicatorii pesimismului şi ai distrugerii, să nu ne influenţeze în nici un fel.

În acest An Nou, haideţi ca noi toţi să întărim în noi credinţa fierbinte în Dumnezeul nostru Treimic. Să ne luptăm să păzim adevărul ortodox nealterat, să îl trăim cu consecvenţă, să-l mărturisim în toată patria noastră, ca să avem o temelie neclintită şi un edificiu veşnic în drumul vieţii noastre.

Nu îngăduim ereticilor şi răuslăvitorilor, ca de pildă martorilor lui Iehova, catolicilor, penticostalilor, ecumeniştilor, să denatureze adevărul Părinţilor noştri, să ne aducă secularizarea, să ne tocească încrederea în Părintele ceresc.

Ascultând de adevărul revelat al Evangheliei, să ne luptăm să cultivăm virtuţi, virtuţile pe care ni le arată Domnul cel întrupat ca Om pe pământ, virtuţile Marelui Sfânt Vasile prăznuit astăzi, să ne sfinţim pe noi înşine, să ne unim cu Hristosul nostru prin Taina Dumnezeieştii Euharistii.

Într-adevăr, credem asta? De ce am putea să ne temem când devenim şi trăim ca „de-un-trup şi de-un-sânge cu Hristos”? Oricare şi oricâte ar fi greutăţile pe care le-am întâlni, atunci, cu cuget eroic vom mărturisi, ca şi Apostolul Pavel: „Toate le pot în Hristos, Cel ce mă întăreşte” (Filipeni 4, 13).

Să ne dorim ca în acest An Nou să-i iubim sincer şi fără deosebiri pe toţi semenii noştri.Să îndepărtăm reţinerile, suspiciunile, antipatiile, răcelile, duşmăniile. Prin dragostea Hristosului nostru, să devenim cu toţii fraţi întru Hristos. Să ne aplecăm cu dragoste şi afecţiune asupra problemei oricărui frate încercat.

Cu acest prilej, aş vrea să vă mulţumesc şi să vă felicit pentru contribuţia voastră vrednică de laudă la Colecta Dragostei Sfintei noastre Mitropolii. M-aţi emoţionat şi m-aţi învăţat. Mulţi aţi împărţit sărăcia dumneavoastră cu fraţii noştri mai săraci. Aţi câştigat o plată cerească, nestricăcioasă. Astfel, uniţi cu dragostea, să mergem înainte. Şi vom fi şi puternici şi paşnici şi bucuroşi, pentru că adevărata dragoste, scoate afară frica (1 Ioan 4, 18).

Dacă toţi elenii am dori să ne încălzim credinţa, să ne sfinţim şi să ne unim sinele nostru cu Domnul Cel Atotputernic, şi dacă ne-am uni între noi cu adevărata şi curata dragoste, am deveni tari în război, ne-am valorifica puterile, ne-am încuraja moralul, ne-am salva prin harul lui Dumnezeu pe noi înşine şi patria noastră. Aşa cum de atâtea ori Elada a fost salvată fără pseudo-şefi, aşa şi astăzi prin lupta noastră autentică şi cu ajutorul Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos Cel Întrupat şi Tăiat împrejur pentru mântuirea noastră, va trăi şi se va mări.

Ca Episcop şi părinte care vă iubeşte sincer şi se roagă pentru voi toţi, vă doresc din tot sufletul ca în acest An Nou Domnul să vă dăruiască fiecăruia dintre voi, familiei dumneavoastră, copiilor voştri buni şi binecuvântaţi, sănătate sufletului şi trupului, pace, reuşită, propăşire, bucurie, fericire deplină şi mântuire.

Iubiţilor,

„Privegheaţi, staţi în credinţă, îmbărbătaţi-vă…” (1 Corinteni 6, 14)

„Nădăjduiţi în Dumnezeul cel viu… Mântuitorul tuturor oamenilor” (1 Timotei 4, 10)

„Cu noi este Dumnezeu” (Matei 1, 23).

Cu dragostea Domnului Celui Întrupat,

† COSMA,

MITROPOLIT DE ETOLIA ŞI AKARNANIA

sursa:pelerinortodox


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.