17 Jul

Terirem al Sf.Ioan Cucuzel

Această cratimă (Terirem) pe glasul al optulea este o compoziție impozantă. Ea se găsește în manuscrisul Codex 710 ΜΠΤ, purtând indicația „pentru cor”. Lunga introducere urmează glasul al patrulea, glasul întâi și glasul al șaptelea, cu coborâri frecvente către antifonicul aghia. Dezvoltarea unei frazeologii melodice foarte bogate este pregătită metodic prin introducerea repetată a nou motive melodice, într-o procedură mai puțin grăbită decât la alte cratime ale Sfântului Ioan Cucuzel, care nu poartă mențiunea „pentru cor”.

Atunci, însă, când melosul este pe deplin dezvoltat, după tehnica obișnuită a Sfântului Ioan Cucuzel – în glasul al patrulea papadic sau în glasul întâi tetrafonic, de exemplu – apelul la glasul inițial este frecvent, cu fraze întregi dedicate interpretării corale. Bogăția acestor motive melodice atinge maximul spre sfârșit, într-o progresie la secundă ascendentă, în măsură de patru timpi, până la heptafonia glasului 8, lucrarea încheindu-se prin reîntoarcerea la motivul inițial.

(Lykourgos Angelopoulos, în broșura CD-ului Ioannis Cucuzel, The Byzantine Maïstor, 1995)

 Cratima IN 3
sursa:pemptousia.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.