12 Mar

Teribilă este ispita care vine de la diavol

calugar_0Literatura duhovnicească este foarte limpede în ceea ce priveşte ispitirea venită de la cel rău. Ispititorul, diavolul, „umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită”. De aceea noi ne rugăm lui Dumnezeu să nu ne ducă în ispită, adică să nu ne lase în ispită.

În acest sens, din Pateric, vom reda o întâmplare din care reiese limpede cât de dibaci este diavolul atunci când îl ispiteşte pe om: Un frate oarecare din Tebaida ne spunea nouă: „Eu, fraţilor, am fost feciorul unui jertfitor idolesc. Deci, când eram copil îl vedeam pe tatăl meu de multe ori seara şi dimineaţa mergând în capişte, închinându-se şi tămâind idolii. Odată am mers şi eu după tatăl meu, în taină, neştiindu-mă el, ca să-l văd ce face după ce merge în capişte şi cum se închină. Iar dacă am mers şi-am intrat în capişte, l-am văzut pe Satana şezând ca un împărat pe un scaun împărătesc şi toţi ostaşii lui stând înaintea sa.

Şi a venit unul dintre draci şi i s-a închinat, iar el l-a întrebat zicând: „De unde vii şi ce-ai făcut?” Răspuns-a dracul: ”Iată, în cutare PARTE am fost şi-am ridicat sfadă, război mare, şi multă vărsare de sânge am făcut între oameni, şi-am venit să-ţi spun”. Zis-a lui satana: „În câte zile ai făcut aceasta?” Răspuns-a dracul: „În treizeci de zile”. Mâniindu-se Satana, a poruncit să fie bătut, zicând: „Numai atâta treabă mi-ai făcut în atâtea zile?” Apoi, a venit altul, închinându-i-se. Iar el l-a întrebat şi pe acela zicând: „De unde ai venit?” Răspuns-a: „Am fost pe mare şi-am ridicat furtună asupra unei corăbii cu mulţime de oameni şi s-au înecat toţi şi-am venit să-ţi spun”. Apoi l-a întrebat zicând: „În câte zile ai făcut aceasta?” Răspuns-a dracul: „În douăzeci de zile”. Şi a poruncit de l-au bătut şi pe el zicând: „Pentru ce numai aşa puţină treabă ai făcut în atâtea zile?”

 Iată, şi al treilea a venit, şi i s-a închinat. Atunci l-a întrebat şi pe el: „De unde ai venit?” Iar acela a răspuns zicând: „În această cetate s-a făcut o nuntă. Şi am pornit sfadă şi război mare între nuntaşi, între mire şi mireasă şi multă vărsare de sânge am făcut şi-am venit să-ţi spun”. Şi l-a întrebat pe dânsul, zicând: „În câte zile ai făcut aceasta?” Şi-a zis: „În cinci zile”. Şi-a poruncit să-l bată şi pe acela, zicând: „Pentru ce în cinci zile numai atâta slujbă şi lucru mi-ai făcut?” După aceasta, a venit un alt drac şi i s-a închinat şi l-a întrebat pe acela zicând: „Dar tu, de unde ai venit?”. Răspuns-a acela zicând: „Eu, stăpâne, patruzeci de ani sunt de când pururea mă lupt cu un călugăr sihastru în pustie. Iar în această noapte l-am împins şi l-am aruncat în păcat trupesc”. Satana, auzind aceasta, s-a sculat şi l-a sărutat şi luând cununa care era pe capul lui a pus-o pe capul aceluia şi l-a pus pe scaun lângă el zicând: „Cu adevărat, bun lucru şi plăcută slujbă m-ai făcut. Vrednic eşti de cinstea mea, că ai făcut o biruinţă ca aceasta”.

Acestea eu văzându-le cu ochii mei şi cu urechile mele auzindu-le, am cunoscut că teribilă ESTEispita care vine de la diavolul, şi aşa, lăsând lumea, am venit în pustie, povăţuindu-mă Domnul Dumnezeu la calea mântuirii”.

Andrei Andreicuț, Morala împărăției întemeiată pe Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003-extras//ortodox.md

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.