04 Oct

Sfințirea catapetesmei

Duminicã, 1 octombrie, la prãznuirea Acoperãmântului Maicii Domnului, comunitatea ortodoxã românã de la Girona, a primit binecuvântata vizitã a chiriarhului locului,Preasfințitul Timotei, Episcopul românilor ortodocși din Spania și Portugalia. 
Vizita a fost prilejuită de sfințirea catapetesmei lucrată cu multă râvnă și jertfă, de sculptorul amator și credincios al parohiei noastre, Florin Stănoaia și binecuvântarea sfintelor icoane, pictate cu dragoste și migală, în rânduiala bizantină de către frații gemeni Cezar și Romeo Udrea.
Tot acest eveniment nu ar fi fost posibil și fără jertfa de an de an, de lună de lună, de zi de zi a credincioșilor comunității noastre, cărora le mulțumim și totodată, dorim tuturor din parohie, ca Domnul să le rânduiască și să le înmulțească toate cele bune și de folos pe calea mântuirii.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
Pr. Mihai Solomon

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.