08 Feb

SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT

Strălucit voievod al adevăratei oşti a împăratului ceresc ai ajuns, fericite Teodor, purtătorule de biruinţă; că înţelepţeşte te-ai luptat cu armele credinţei, şi mulţimile demonilor le-ai biruit şi adevărat biruitor te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credinţă pururea te fericim.

Cu numirea oștirei celei adevărate, purtătorule de chinuri al cerescului Împărat,voievod prea bun te-ai făcut, Teodore. Căci cu armele credinței te-ai ostit înțelepțește și ai biruit cetele dracilor și purtător de biruință viteaz te-ai arătat. Pentru, aceasta pe tine cu credință pururea te fericim.

Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte astăzi pe Sfântul Mucenic Teodor Stratilat, care L-a mărturisit pe Hristos înaintea împăratului prigonitor Liciniu, fapt pentru care a fost pedepsit la multe şi îngrozitoare chinuri până ce a fost omorât. Teodor a fost biciuit, bătut cu măciuci de plumb peste faţă, corpul i-a fost ars şi strujit, iar picioarele i-au fost puse în butuci. Apoi a fost răstignit, i-au fost bătute piroane prin trup, i-au fost scoşi ochii, iar trupul, străpuns de săgeţi. Teodor a fost vindecat de Dumnezeu, iar pentru această minune au crezut în Hristos întâi optzeci şi cinci de oameni, şi apoi trei sute, încât multă nelinişte se făcea în oraş. Sfântului i-a fost tăiat capul la porunca împăratului. Tot astăzi sunt pomeniţi Proorocul Zaharia, Sfinţii Nichifor şi Ştefan, Sfintele Marta şi Maria, surorile pomenite în Sfânta Evanghelie, Preacuviosul Licarion, Sfinţii Mucenici Filadelf şi Policarp, Sfântul Macarie Episcopul Pafei şi Cuviosul Perghet.

httpv://www.youtube.com/watch?v=A_SteS0RyHo

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.