18 Oct

SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST LUCA

Astăzi este prăznuit de Sfânta noastră Biserică Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, autorul uneia dintre Evanghelii, precum și al Faptelor Apostolilor, precum și autorul primelor icoane ale Maicii lui Dumnezeu. Despre viața sa, despre particularitățile Evangheliei scrise de el, precum și conținutul rostit al cărților scripturistice aparținând Sf. Evanghelist, va invităm să parcurgeți:


Fragment din capitolul 8 al EVANGHELIEI DUPĂ LUCA:

“Cine are urechi de auzit să audă!”

16. Nimeni, aprinzând făclia, n-o ascunde sub un vas, sau n-o pune sub pat, ci o așează în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.
17. Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe față și nimic tainic, care să nu se cunoască și să nu vină la arătare.
18. Luați seama deci cum auziți: Celui ce are i se va da; iar de la cel ce nu are, și ce i se pare că are se va lua de la el.

 

Fragment din capitolul 13 al EVANGHELIEI DUPĂ LUCA

 PILDA GALILEIENILOR

1. Și erau de față în acel timp unii care-I vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor.

2. Și El, răspunzând, le-a zis: Credeți, oare, că acești galileieni au fost ei mai păcătoși decât toți galileienii, fiindcă au suferit aceasta?
3. Nu! zic vouă; dar dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel.
4. Sau acei optsprezece inși, peste care s-a surpat turnul în Siloam și i-a ucis, gândiți, oare, că ei au fost mai păcătoși decât toți oamenii care locuiau în Ierusalim?
5. Nu! zic vouă; dar de nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel.
6. Și le-a spus pilda aceasta: Cineva avea un smochin, sădit în via sa și a venit să caute rod în el, dar n-a găsit.

7. Și a zis către vier: Iată trei ani sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l; de ce să ocupe locul în zadar?
8. Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi sapă împrejur și voi pune gunoi.

9. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia.

sursa: www.razbointrucuvant.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.