27 Dic

Sfânta Chinotită a Sfântului Munte Athos

 


Conform informațiilor de la Romfea.gr, pe 26 Decembrie 2011, reprezentații l-au vizitat pe Egumenul Mănăstirii Vatoped Arhim. Efrem la chilia sa.

Membrii i-au îmânat  epistola în care își exrima sprijinul față de Egumen, și au accentuat  că Comunitatea arată totală încredere și respect față de Stareț.

De-asemenea reprezentanții Sfintelor Mănăstiri a Sf. Munte în epistola lor au subliniat că hotărârea  de detenție preventivă dăunează simțământulul religios  al poporului, a  Sfințitei Bisericii și a monahismului Aghioritic.

Sfânta Chinotită a Afântului Munte Athos

Nr. Φ.4/5/3069

Karyés 13 decembrie 2011 (stil vechi)

Către Preacuviosul Sfântul Egumen Al Sfintei Mânăstiri Vatopaídi
Arhim. Efrem Şi cinstitei obşti celei împreună cu el

Prin prezenta,

Preacuvioşia noastră,

Frăţeşte, întru Domnul, împreună pătimim.

Cu multă tristeţe şi surprindere am luat cunoştinţă de emiterea mandatului de reţinere în vederea arestării Preacuvioşiei Voastre.

O durere adâncă ne pricinuieşte, precum întregii comunităţi aghiorite, emiterea precipitată şi trimiterea mandatului de reţinere în preziua luminatului praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, graba neexplicată şi mobilizarea unei puternice forţe poliţieneşti, precum şi trimiterea urgentă a procurorului, încălcându-se rânduielile aghiorite, pentru reţinerea Dumneavoastră, ca şi cum ar fi vorba de persoana unui răufăcător deosebit de periculos. Aceste acţiuni ofensează sentimentul religios al poporului credincios, al Preasfintei noastre Biserici şi a monahismului aghiorit.

Sfinţi părinţi şi fraţi, împreună luăm parte la durerea, la nemaiîntâlnita încercare şi la crucea pe care o ridicaţi în această sfântă zi, în care cu nedreptate este defăimat şi purtat în închisoare Părintele Vostru duhovnicesc, cunoscut din tinereţile sale pentru dragostea pentru Biserică şi monahism, pentru îndelungata slujire atât în Sfânta Voastră Mănăstire, cât şi, în general, în Sfântul Munte. Într-atât, încât prin persoana sa este lezată întreaga frăţie aghiorită.

Împreună părtaşi şi împreună pătimitori la această încercare a Voastră, ne exprimăm prin prezenta noastră scrisoare pecetluită de Sfânta Chinotită, întreaga susţinere a Sfintei Chinotite, înconjurându-l pe sfântul egumen cu neştirbită încredere, respect şi sincera noastră dragoste în Hristos.

Vă urăm din inimă ca Întruparea mântuitoare a Domnului nostru, prin mijlocirea Întâistătătoarei acestui loc, a Născătoarei de Dumnezeu, să Vă întărească, să Vă pună un sfârşit bun încercării acesteia şi să împrăştie adunările vrăjmaşului şi ale duşmanilor Bisericii.

Cu acestea, vă salutăm cu multă dragoste în Domnul şi iubire frăţească.

Adunaţi în sinaxă,

Toţi reprezentanţii şi mai marii celor 20 de Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte Athos

 

sursa:http://vatopaidi.wordpress.com 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.