05 May

Să răspândim iubire

«Precum un ascet care, fără să-l vadă cineva, foloseşte întreaga lume, căci valul rugăciunii sale îi înrâureşte pe ceilalți, împărtăşeşte lumii Duhul Sfânt, tot astfel şi voi să vă răspândiţi iubirea, fără să aşteptaţi răsplată, cu iubire, răbdare, zâmbet…»(Cuviosul Porfirie)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.