29 Abr

Să luăm aminte!

Gabriel mosaic
  • “Asemenea la sfintele sărbători, în posturi şi mai ales în Postul Mare, după cum este ştiut, mulţi din parohieni nu merg la sfânta biserică, ba unii dintr‑înşii petrec tot Postul cel Mare fără nici o grijă de mântuirea sufletului lor şi tocmai aproape de Paşti, când nu numai că nu pot să se folosească, dar nici să audă măcar bine canonul ce li se dă de duhovnic, atunci vin şi, ca nişte furi de cele sfinte, se fac a se mărturisi şi ei, rătăciţii, amăgindu‑se cu nădejdi mincinoase; ci, ca şi cum ar fi fost curăţiţi de păcate, cu cutezare obraznică se apropie de cele Sfinte şi aşa întinaţi se împărtăşesc cu preacuratele şi Sfintele Taine.

 

  • Să învăţaţi dar pe unii ca aceştia ca în toate posturile şi sărbătorile, şi mai ales în Postul cel Mare, în săptămâna cea dintâi şi peste tot postul să meargă la biserică, precum se cuvine creştinilor, şi să aibă grijă ca toţi să‑şi mărturisească păcatele până la săptămâna din urmă, a Sfintelor Patimi, curăţindu‑se prin pocăinţă şi pregătindu‑se de la mic până la mare ca din vreme să‑şi împlinească canonul cel dat de părintele lor duhovnicesc; şi nimeni să nu rămână nemărturisit până la această săptămână; căci atunci se cuvine ca toţi să fie pregătiţi şi nu tocmai atunci să se facă pregătirea, fiind acest lucru foarte necuviincios şi afară de rânduiala sfintei noastre Biserici. Iar oricine nu va asculta, pe acela să‑l arătaţi Bisericii, ori să‑l lăsaţi cu totul neîmpărtăşit cu Sfintele Taine, până când se va întoarce şi‑şi va recunoaşte păcatul său.”

(extras din MOLITFELNIC, Învățătură pentru spovedanie)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.