21 Jun

Postul Sfinților Apostoli

 

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sâmpetrului. Este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante (Fapte 13,2 și 14,23). Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli.

Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru și Pavel le avem din secolul al IV lea, în Constituțiile Apostolice. Mai târziu vom găsi informații despre acest post la Sfântul Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul Cirului și Leon cel Mare. Potrivit cercetătorilor, acest post era ținut la început numai în cercurile monahale și abia mai târziu s-a extins și la credincioși.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu are o durată fixă, deoarece începutul lui este în funcție de data variabilă a Sfintelor Paști. Anul acesta postul începe luni, 20 iunie și ține până în ziua de 29 iunie. Acest post începe întotdeauna în lunea după Duminica Tuturor Sfinților, prima duminică după Rusalii – Pogorârea Sfântului Duh.

În Postul Sfinților Petru și Pavel, sâmbăta și duminica se mănâncă pește. Avem dezlegarea la pește și pe 24 iunie, când sărbătorim Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.


Rugăciune care se citește în fiecare post

 

 

“Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare, departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta Veche și Nouă aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și spre biruința asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta în toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeule și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

sursa:www.razbointrucuvant.ro 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.