15 Noiembrie 2009 – Sfintirea Bisericii parohiale

 Parohia ortodoxă română din Girona are o biserică nouă şi un nou ocrotitor

diac. Ciprian BÂRA

 

Începând din ziua de 15 noiembrie 2009, prăznuirea Sfântului Grigorie Palama are o însemnătate sporită pentru parohia ortodoxă română din Girona, pentru că acest mare ierarh al ortodoxiei a devenit al doilea ocrotitor al comunităţii de aici, după Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. În duminica a II- a a Marelui Post, credincioşii acestei parohii şi-au cinstit duhovniceşte ocrotitorul.

Evenimentul sfinţirii a fost realizat după patru luni de muncă susţinută, începând din 25 mai 2009 până în data de 20 septembrie a aceluiaşi an, patru luni în care un spaţiu închiriat, cu înfăţişarea unei simple hale tip atelier de 200 mp, a devenit un loc primitor, foarte asemănător cu ceea ce înseamnă pentru noi o biserică ortodoxă, dispunând de toate utilităţile, având pronaos, naos şi Altar cu proscomidiar, chiar şi boltă şi arcade.

„O mână de oameni, membri ai parohiei noastre, cu mult elan, cu jertfelnicie, cu dragoste, cu pricepere şi râvnă, au dat formă palpabilă aşteptării parohienilor noştri care au contribuit financiar şi duhovniceşte (prin rugăciune şi sprijin moral), aşteptare care s-a dovedit pe deplin împlinită“, ne-a spus părintele paroh Mihai Solomon.

În ziua de 15 noiembrie tot acest efort comun a fost încununat cu binecuvântarea arhierească prin slujba de sfinţire oficiată de Preasfinţitul Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, împreună cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, invitat de onoare al parohiei.

Peste 300 de credincioşi în ziua sfinţirii

„Nu avem îndestulătoare cuvinte pentru a exprima măreţia momentului, de a istorisi şi a transmite emoţia de a întâmpina şi de a primi binecuvântarea a doi arhierei, lacrimile de bucurie şi simţămintele celor peste 300 de credincioşi prezenţi, pe deplin atenţi la tot ceea ce s-a întâmplat, sorbind cuvintele de învăţătură ale IPS Părinte Teodosie ori ascultând cântarea tradiţională bizantină executată de protopsaltul Ioan Alexandru Alexandri. Un dar duhovnicesc de neuitat al acestui eveniment a fost încredinţarea, prin binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Timotei şi a Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Teodosie, a încă unui ocrotitor pentru parohia noastră, Sfântul Grigorie Palama, pe care l-am prăznuit duhovniceşte în duminica ce a trecut“, a mai spus părintele Solomon.

Medalia jubiliară „Parohia Sfântul Ilie Tesviteanul, Girona, 2004-2009“

Cu prilejul sfinţirii, IPS Teodosie a dăruit pentru noua biserică icoana Mântuitorului Iisus Pantocrator, pictată în stil bizantin autentic, icoană care a fost fixată ulterior pe bolta naosului.

Pentru a marca evenimentul sfinţirii noului locaş, dar şi pentru că s-a desfăşurat în al cincilea an de activitate al parohiei, părintele paroh a înmânat medalia jubiliară „Parohia Sfântul Ilie Tesviteanul, Girona, 2004-2009“ Preasfinţitului Timotei, Înalt Preasfinţitului Părinte Teodosie, domnului deputat catalan Carles Puigdemont i Casamajó, prezent la eveniment, celor care au ostenit cu jertfelnicie la lucrările de construcţie şi amenajare a noii biserici parohiale, invitaţilor din ţară şi tuturor celor care şi-au dovedit ataşamentul ferm şi continuu faţă de misiunea parohiei în răstimpul celor cinci ani parcurşi de la înfiinţarea ei. La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Mihai Solomon a primit hirotesia întru iconom stavrofor.

„Cine cunoaşte bine sufletul, viaţa, zbuciumul şi dorul de ţară al celui înstrăinat, dar şi lipsurile cu care se confruntă, sigur îşi va da seama cât de multă bucurie aduce un astfel de eveniment în viaţa membrilor unei parohii din diasporă. În numele tuturor membrilor parohiei noastre mulţumim Preasfinţitului Părinte Timotei pentru binecuvântarea şi sprijinul moral dăruit dintru început, mulţumim Înalt Preasfinţitului Părinte Teodosie care a răspuns cu dragoste părintească invitaţiei noastre de a ne fi alături la un eveniment atât de important pentru noi.

Am dorit să împărtăşim această bucurie tuturor, mai ales că Duminica a doua din Post ne va fi mereu ca un hram duhovnicesc, prăznuit cu rugăciune, cu recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi faţă de Sfântul Grigorie Palama care nu de puţine ori ne-a fost alături împreună cu Sfântul Ilie Proorocul“, a mărturisit parohul de la Girona.

„Pricină de bucurie duhovnicească, de întărire şi de adâncă trăire“

Duminica trecută, mulţi credincioşi au umplut noua biserică pentru a aduce rugăciuni de mulţumire sfântului protector. La sfârşitul Sfintei Liturghii, toţi cei prezenţi au primit iconiţe cu sfântul ocrotitor, marele ierarh Grigorie Palama. „Deja am parcurs o primă săptămână din Sfântul şi Marele Post al Paştilor, deja slăvita sărbătoare a Duminicii Ortodoxiei ne-a înmiresmat de bucuria biruinţei asupra tuturor rătăcirilor, deja ne-am împuternicit din nou prin pomenirea slăviţilor apărători ai mântuirii noastre, profeţii, sfinţii ierarhi, sfinţii mărturisitori ai dreptei noastre credinţe. Avem, aşadar, o înnoită încredinţare, o înnoită forţă şi un înnoit elan duhovnicesc pentru a putea continua drumul nostru statornic spre Înviere. Pomenirea Sfântului Grigorie este pricină de bucurie duhovnicească, de întărire şi de adâncă şi curată trăire pentru tot creştinul rugător, pentru tot creştinul conştient sau măcar preocupat de înţelegerea puterii vindecătoare, luminătoare şi mântuitoare a pomenirii Cinstitului Nume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, într-o continuă împărtăşire cu Sfintele Taine ale Celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti Biserici, Trupul cel Tainic al Mântuitorului Hristos. Pe de altă parte, bucurie ne este pomenirea Sfântului Grigorie ca şi altă prăznuire a biruinţei Ortodoxiei, a biruinţei luminii cunoştinţei asupra întunericului deşartei filosofii omeneşti“, a spus părintele paroh Mihai Solomon.

Prima Sfântă Liturghie în capela catolică „Sant Cugat“ din Girona

Parohia ortodoxă română din Girona are începutul în primăvara anului 2004, în Duminica Floriilor, când părintele Mihai Solomon a săvârşit, cu binecuvântarea IPS Iosif, prima Sfântă Liturghie în capela catolică „Sant Cugat“ din strada Doctor Ferran, 34, Salt-Girona.

Pe parcursul lunilor ce au urmat, şi-au exprimat dorinţa de a se afilia parohiei, în formare în acea perioadă, cca 200 de persoane rezidente în diverse localităţi din zona limitrofă oraşului Girona. Astfel, s-a trecut la întocmirea unor liste de adeziuni, în vederea înfiinţării în mod oficial a unei parohii pentru Girona, care să răspundă nevoilor duhovniceşti ale credincioşilor ortodocşi români din zonă.

În data de 23 mai 2004 a fost convocată Adunarea Parohială constituantă şi au fost alese consiliul parohial, comisia de cenzori şi comitetul de femei, procesul- verbal al acestei adunări împreună cu listele de adeziuni fiind apoi trimise prin poştă la sediul Mitropoliei de la Paris.

Urmare acestor evenimente, IPS Iosif a hotărât înfiinţarea parohiei „Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul“ la data de 1 august 2004 pentru oraşul Girona şi împrejurimi, pe o rază de aproximativ 50 km.

Şcoală parohială, cerc de icoane şi un cerc de cultură şi tradiţii româneşti

De la 1 noiembrie 2005 funcţionează în cadrul parohiei şcoala parohială cu obiectivul principal de a se ocupa de educaţia religioasă a copiilor credincioşilor români din Girona. Activităţile şcolii parohiale sunt coordonate de doamna preoteasă ing. Camelia Solomon, susţinută de dna Alina Paraschiv, învăţător. Cursurile şcolii se desfăşoară de atunci neîntrerupt până în prezent şi au ca scop predarea cunoştinţelor de religie creştină ortodoxă, de limbă şi literatură română, de istorie a românilor şi, în general, de tot ceea ce înseamnă cultură şi civilizaţie românească. Pe lângă acestea au mai fost iniţiate un cerc de desen şi icoane şi un cerc de cultură şi tradiţii româneşti, dorindu-se astfel ca micuţii parohiei să nu îşi uite rădăcinile româneşti. Este deja cunoscută în parohie prezenţa activă a elevilor şcolii parohiale în organizarea momentelor legate de sărbătoarea Crăciunului şi a hramului parohiei. În prezent, şcoala parohială are 18 copii care frecventează în mod regulat cursurile.

Sursa: Ziarul Lumina (http://www.ziarullumina.ro/articole;1384;1;34814;0;Parohia-ortodoxa-romana-din-Girona-are-o-biserica-noua-si-un-nou-ocrotitor.html)

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.