03 Mar

Părinți filocalici – Sfântul Vasile cel Mare

Chipul postirii
Sfântul Vasile cel Mare

Postul este un bun talisman al sufletului, tovarăş credincios al trupului, armă pentru luptători, loc de exerciţii pentru atleţii credinţei. Postul îndepărtează ispitele, postul îndeamnă spre evlavie. Postul este tovarăş al înfrânării, creator al castităţii. Înfrânarea ia păcatele, depărtează pornirile, este începutul vieţii spirituale, este cea care mijloceşte câştigarea bunurilor veşnice. Celelalte virtuţi vin puţin la văzul oamenilor, pentru că se fac în ascuns. 

Stăpânirea de sine însă îl face cunoscut la prima vedere pe cel care o posedă. Înfrânarea arată pe cel care a murit împreună cu Hristos şi şi-a mortificat membrele pământene. Aceasta este, după cum ştim, mama carităţii dătătoare de sănătate şi înlătură piedicile rodniciei de fapte bune în Hristos. Prin înfrânare nu înţelegem deloc totală abstinenţă de la mâncare, căci aceasta este un fel de nimicire cu forţa a vieţii, ci abţinerea de la cele plăcute, care se face spre a înfrânge îngâmfarea cărnii şi pentru ajungerea scopului pietăţii.

Sursa: Iubirea frumuseţii dumnezeieşti în scrierile Părinţilor filocalici

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.