04 Ene

Ochiul lui Dumnezeu

12484732_879798818805336_6729163136603984559_o”Nimic nu este acoperit, care să nu se descopere ori ascuns, care să nu se cunoască.” (Matei 10, 26)

Fraților este un ochi care nu doarme niciodată. Acesta este ochiul lui Dumnezeu. Fraților, sunt mai mulți ochi în ceruri decât stelele în tăria cerului. Aceștia sunt ochii îngerilor. Nici un val, nici un zid și nici o întunecime nu poate fi ținută ascunsă de ochii aceștia, vreo taină de pe pământ. Totul este decoperit și este vădit înaintea lui Dumnezeu Celui ce pe toate le vede și a sfinților Săi îngeri.

Omul ce crede că toate faptele omului pot fi tăinuite ajunge un ucigaș. Așa gândeau și bătrânii evreilor, care rânduiau și puneau la cale în taină ticăloasele lor uneltiri împotriva Domnului Hristos. În taină L-au prigonit, în taină l-au judecat, în întunericul nopții și tot în taină au aflat și au plătit martori mincinoși. Și asemenea lui Iuda, L-au osândit în taină. Unde sunt astăzi cele ascunse ale lor? Toate au fost descoperite și vădite înaintea lumii întregi. Mai lesne este omului să se ascundă de văzduh decât de la fața lui Dumnezeu. Toate cele ascunse ale neamului omenesc, bune și rele, stau descoperite înaintea lui Dumnezeu. O mulțime  nenumărată de astfel de taine Dumnezeu le descoperă întregii lumi prin purtarea Sa de grijă. Cei care pricep adevărul acesta, că Dumnezeu pe toate le vede și pe toate le cunoaște, se păzesc cu grijă în adâncul inimii lor de cugete rele și mai vârtos de fapte rele. Ori de câte ori te ispitește inima să faci răul, o, omule, adu-ți în minte graiurile acestea, care nu sunt ale vreunui om, ci ale lui Dumnezeu: Nimic nu este acoperit, care să nu se descopere ori ascuns, care să nu se cunoască. Iar tu, orice faptă bună vei săvârși în taină, nu te împuțina la inimă. Toate bunătățile tale sunt scrise în Ceruri se vor da la iveală la vremea lor. O, Atoatevăzătorule Doamne, ajută-ne și ne mântuiește pe noi!

Ție se cuvine slavă și mulțumire în veci. Amin.

Sf. Nicolae VELIMIROVICI

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.