28 Nov

Măcar atât…

Sfântul Ioan Scărarul

De nu te linişteşti cu inima, linişteşte-te măcar cu limba.

Şi dacă nu poţi pune rânduială în gânduri, pune rânduială măcar în simţuri. 
Şi de nu eşti singur în cugetul tău, fii singur măcar cu trupul tău. 
Şi de nu poţi lucra cu trupul tău, întristează-te măcar în cugetul tău. 
Şi de nu poţi sta la priveghere, priveghează măcar şezând

pe patul tău sau chiar întins pe el. 
Şi de nu poţi posti două zile, posteşte măcar până seara. 
Şi de nu poţi până seara, posteşte măcar să nu te saturi. 
De nu eşti curat în inima ta, fii măcar curat în trupul tău. 
De nu plângi în inima ta, îmbrăca-ţi în jale măcar faţa ta. 
De nu poţi milui, vorbeşte măcar cu un păcătos. 
De nu eşti făcător de pace, fii măcar iubitor de îmbunare. 
De nu te poţi strădui, fă-te măcar în cuget netrândav. 
De nu eşti biruitor (asupra păcatelor), măcar să nu te mândreşti

faţă de cei vinovaţi.

De nu izbuteşti să închizi gura celui ce bârfeşte pe ruda ta,

păzeşte-te măcar să nu te faci părtaş în aceasta cu el… 

De iubeşti blândeţea, rămâi în pace. 
Şi de te vei învrednici de pace, te vei bucura în toată vremea. 
Caută înţelepciunea şi nu aurul. 
Îmbracă-te în smerenie şi nu în mătase. 
Caută să dobândeşti pacea şi nu împărăţia (cea lumească).

Iată, frate, îndemnul meu:

Mila să-ţi sporească în suflet până când vei simţi în inima ta

aceeaşi mila pe care Dumnezeu o are pentru lume!”
(din Filocalia, vol. X)

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.