07 Ene

Înțelepciunea slovei…

Cel mai înalt teolog dintre oameni este mai mic decât cel din urmă dintre îngeri.

Cum vom înţelege cuvântul Evangheliei că „nu este mai mare decât Ioan între cei născuţi din femeie, dar cel mai mic din Împărăţia cerurilor este mai mare decât el»?

Oricine se va smeri pe sine mai mult decât Ioan – căci aceasta înseamnă mai mic – acela este mai mare decât Ioan. Sau altfel: Întrucât se crede că Ioan a cuprins prin contemplare cunoştinţa [lui Hristos] care era accesibilă aici, cunoaşterea cea mai mică şi mai de pe urmă ce se va arăta în starea viitoare este mai mare decât cea de aici. Sau încă, cel mai înalt teolog dintre oameni este mai mic decât cel din urmă dintre îngeri. Sau cel ce are locul cel mai de pe urmă în petrecerea Evangheliei este mai mare decât cel mai mare râvnitor după dreptatea din Lege.

(Sfântul Maxim Mărturisitorul, Întrebări și nedumeriri, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 103)

doxologia.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.