04 Jul

Înțelepciunea Sfinților Părinți

www.doxologia.ro

Cuviosul Părinte Paisie Olaru

 

"Unui ucenic apropiat i-a spus Părintele Paisie aceste scurte sfaturi:

Ocara să-ți fie ca lauda. Când ne rugăm, trebuie repetat mereu: "Iartă-mi mie, Doamne, cum iert și eu".

Minciuna este de trei feluri: stârnită, auzită și bănuită.

Iar răbdarea este de două feluri: dobitocească și cu dragoste. Adică răbdare firească și răbdare duhovnicească."

(Arhimandrit Ioanichie Bălan, Părintele Paisie duhovnicul, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Iași 1993, p.111)

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.