15 Jun

Înțelepciunea Sfinților Părinți

DESPRE NECAZURI ȘI ISPITE

Sfântul Varsanufie de la Optina

Tot omul trebuie să îndure o perioadă de ispite și de luptă. Este o stare grea, de suferință… Despre aceste chinuri se vorbește în Psalmi: „Cutremur a cuprins pre ei: acolo sunt dureri ca ale celeia ce naște." /Ps. 47:6/ Orice om ce se naște duhovnicește spre o viață nouă încearcă durere, până ce iese la lărgime.Cine nu a încercat în lume aceste dureri „ca ale celeia ce naște," atunci trebuie să le încerce în mănăstire. Și vouă vă stau înainte… Aceste dureri constau în lupta cu patimile. Patimile se vor ridica împotriva noastră. Vrăjmașul nu ne dă odihnă. Trebuie răbdare. Trebuie să ne răbdăm pe noi înșine și să nu abandonăm armele, știind că acest lucru este cu neputință.

Necazurile neîncetate pe care Dumnezeu le trimite omului sunt semnul unei griji dumnezeiești deosebite față de dânsul. Rostul necazurilor poate diferi. Ele se trimit ori pentru tăierea răului, ori pentru înțelepțire, ori pentru mai multă slavă în viața viitoare, ori ca pedeapsă pentru păcatele săvârșite mai înainte. Toți își poartă crucea lor. Și dumneata îți porți cruciulița… Purtarea crucii este necesară pentru mântuirea fiecărui creștin, nu numai a monahului. Da… Toți de până acum și-au purtat crucea, și o vor purta de acum înainte. Chiar și Dumnezeu cel întrupat și-a purtat crucea, iar crucea Lui a fost cea mai grea, pentru că într'însa se găseau toate crucile. Iar omul (Simon Cirineanul) ajută prin faptul că ia de la Hristos crucea și o duce el însuși. Și noi, purtându-ne crucile, îl ajutăm pe Domnul la purtarea crucii, ne pregătim să-i fim slujitori în ceruri. Ce numire înaltă!

Necazurile puternice sunt întotdeauna semnul harului lui Dumnezeu. Trebuie doar să răbdăm!

„Nu vă nădăjduiți spre boieri, spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire."/Ps. 145:3/ Mi-a plăcut să citesc Sfânta Scriptură și lucrările Sfinților Părinți. Mi-a plăcut îndeosebi Psaltirea. Și ce profunzimi mi s'au descoperit uneori!… Să nădăjduiți totdeauna doar în Dumnezeu, și niciodată în oameni. Atunci tot răul va cădea de la voi precum o creangă tăiată.

Cu cât trăiești mai aspru și mai atent cu sine însuți, cu atât vrăjmașul se ridică mai puternic împotriva ta. Mai ales în ajunul praznicelor se străduiește să-ți pregătească ceva. Trebuie să te aștepți la orice, trebuie să fii gata de orice… Dar Domnul este milostiv. Cu prilejul sărbătorilor se fac daruri. Și dumneavoastră veți primi ceva. Doar că veți băga de seamă acest lucru peste vreo patruzeci de ani, poate. Atunci veți afla ce dar v'a trimis Domnul la acea sărbătoare. Când vă aflați într'o stare bună sufletească, să așteptați furtuna. Așa se întâmplă aproape totdeauna… Orice lucru bun este anticipat sau urmat de o ispită.

Când se înmulțesc necazurile, trebuie să-ți spui: „Vrednic sunt cu adevărat de toate aceste necazuri! înseamnă că ele sunt de trebuință pentru a mă curăța de patimi și mai ales de mândrie…" Mai mult decât atât, pentru a suporta o ocară trebuie să ai grijă să nu te superi pe cel ce te-a ocărât.

Necazuri vor fi întotdeauna. Dar starea lăuntrică a omului va fi alta… Cu toate că vor fi mereu necazuri, cel ce a dobândit rugăciunea lăuntrică le va îndura cu ușurință, deoarece cu dânsul este Hristos. El va umple de o nespusă bucurie inima nevoitorului, și nici un necaz nu va putea birui această bucurie întru Domnul. Când te vor neliniști gândurile de frica pentru necazurile viitoare, nu trebuie să intri în vorbă cu ele, ci să spui: „Fie voia Domnului!" Aceste cuvinte te vor liniști.

Extras din cartea: Viața Sfântului Nicon – ultimul Stareț de la Optina
Monahia Maria, editura Predania

sursa: http://www.impantokratoros.gr

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.