28 Feb

Înțelepciunea Sfinților Părinți

Sfântul Ioan Scărarul despre post

Postul este o silire a firii şi o tăiere împrejur a dulceţii gâtlejului, curmarea aprinderii, alungarea gândurilor rele şi eliberarea de visări, curăţia rugăciunii, luminătorul sufletului, paza minţii, înmuierea învârtoşării, uşa străpungerii inimii, suspinul smerit, încetarea multei vorbiri, începutul liniştirii, străjerul ascultării, uşurarea somnului, sănătatea trupului, pricinuitorul nepătimirii, iertarea păcatelor, uşa şi desfătarea raiului” (Sfântul Ioan Scărarul, Scara duhovnicească).

sursa: www.doxologia.ro

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.