26 Oct

Înțelepciunea cuvântului…

sf._maximE cu neputinţă să-l iubească cineva pe cel care-l face să sufere, chiar dacă se arată a se fi lepădat de toată materia lumii, dacă nu cunoaşte cu adevărat scopul Domnului. Iar dacă din darul Domnului va putea să-l cunoască şi se va sili să umble potrivit lui, va putea să iubească din inima pe cel care-l urăşte şi-l supăra.

 (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Liber asceticus, PG 90, 920A [FR 2, 1947, p.7]).

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.