05 Oct

Înțelepciunea cuvântului

De ce oare ziua de odihnă vine după şase zile de muncă? 

Pentru ca să nu uităm niciodată că, după ostenelile acestei vieţi, va veni ziua veşnicei odihne.

Căci, după cuvântul Apostolului: „Drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu” (Evrei 4, 9). Dar duminica semnifică ziua învierii obşteşti, după care va veni o zi de odihnă pentru toţi cei ce au lucrat binele în această viaţă, întru Hristos Iisus.

(Sfântul Ioan din KronstadtViaţa mea în Hristos, Editura Sophia, Bucureşti, 2005, p. 292)

sursa: www.doxologia.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.