26 May

Îngerul de la Vitezda, vestitor al Sfântului Botez

inger_vitezda

La Cincizecimea mozaică se coborau îngerii ca să vindece un singur bolnav, arătând încă o lucrare limitată a lui Dumnezeu faţă de omenire, ca prevestire a venirii Fiului Său propriu pentru mântuirea tuturor celor ce voiesc să-L primească.

Lucrarea în oameni o va arăta Hristos prin Duhul Sfânt, aflat în El însuşi şi comunicat din El însuşi, la Rusalii. Şi prin vindecarea de către El însuşi, sau prin Duhul Sfânt din El, Hristos face trecerea de la lucrarea limitată a lui Dumnezeu prin Lege, la lucrarea Lui directă în toţi oamenii.

Apa în care Se va coborî acum Duhul Sfânt însuşi va fi de folos tuturor celor ce vor primi prin Sfântul Botez puterea mântuitoare nesfârşită a Duhului dumnezeiesc. Dar înainte de instituirea Botezului pentru toţi, care s-a făcut după Înviere, Iisus vindecă pe unii bolnavi, pe care îi întâlneşte şi care îi cer vindecarea, prin cuvântul Său direct.

(Părintele Dumitru Stăniloae, nota 424 la Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în „Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 41, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, pp. 168-169) sursa:doxologia.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.