19 Nov

Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului – 20 noiembrie

¨Bucurie mai dinainte ne dăruieşte astăzi Sfânta Ana, odrăslind Rod ce alungă întristarea, pe Singura pururea Fecioară, pe care o şi aduce astăzi cu bucurie, făgăduiţele rugăciuni împlinindu-şi în Templul Domnului, ca pe Ceea ce este Biserică a Cuvântului lui Dumnezeu şi Maică Curată.¨(Troparul la Praznicul Înainteprăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului)

12250142_1163141690381421_6546134492421637712_n

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.