20 Dic

Iată ce este Crăciunul(I)

Firește, dacă taina întrupării nu s-ar fi petrecut nu ar fi existat nici Pătimirile mântuitoare urmate mai apoi de Înviere, prin care întreaga natură umană a fost înviată din moarte și din căderea păcatului.

 

1. Semnificația Crăciunului

Crăciunul este o Teofanie, adică o arătare a lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel scrie în prima epistolă către Timotei că: Dumnezeu S-a arătat în trup (3, 16). Și cum s-a arătat Dumnezeu în trup, dacă nu născându-Se ca om? Căci a fost om ca și noi, din carne și sânge, precum este scris: de vreme ce pruncii s-au făcut părtaşi sângelui şi trupului, în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit de acestea (Evr. 2, 14).

Crăciunul este ziua în care Sfânta Biserică Ortodoxă sărbătorește nașterea în trup a Fiului lui Dumnezeu de către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în peștera din Betleem în timpul cezarului Augustus. Istoria noastră bisericească începe din acel moment. Arătarea lui Dumnezeu în trup, această naștere a lui Dumnezeu ca om, este un eveniment de o importanță covârșitoare pentru că (în afară de Buna Vestire) marchează începutul lucrării mântuitoare și totodată evenimentele care l-au dus pe om la răscumpărarea din păcat și posibilitatea de a învia și de a se îndumnezei după har. Firește, dacă taina întrupării nu s-ar fi petrecut nu ar fi existat nici Pătimirile mântuitoare urmate mai apoi de Înviere, prin care întreaga natură umană a fost înviată din moarte și din căderea păcatului.

Dar de ce este un praznic și de ce este sărbătorit? Biserica Ortodoxă a lui Hristos, care este trupul lui Dumnezeu întrupat, nu face nicio diferență majoră între o sărbătoare bisericească și un eveniment sărbătorit prin sfintele slujbe. Pentru că un eveniment mântuitor și providențial, care potrivit iconomiei divine a mântuirii lumii s-a petrecut la un moment dat, s-a consumat într-un așa fel încât mai apoi să rămână veșnic. Cu alte cuvinte, a devenit liturgic, adică mântuitor și parte a istoriei Bisericii pe pământ până la a doua Venire și mai apoi în veșnicie. Această mântuire liturgică a omului transferă și extinde evenimentele divine în viețile noastre pe acest pământ, reprezentând cu adevărat viața Bisericii iar calendarul bisericesc la rândul său, liturghia noastră. Liturghia Dumnezeului cel Viu este cea care ne pune în mișcare și ne mântuiește.

Toate evenimentele din Evanghelii și din Noul Testament sunt evenimente ale mântuirii și sunt rezumate în scrierile sfinților evangheliști, care la rândul lor reprezintă vestea cea bună a întrupării lui Dumnezeu, a întrupării lui Hristos. Dumnezeu s-a arătat în trup, Dumnezeu Cuvântul a primit un trup și s-a făcut om. Tocmai acest eveniment divino-uman îl sărbătorim la Crăciun. Acesta reprezintă nașterea în trup a lui Iisus ca om și de aceea sărbătoarea noastră creștin-ortodoxă a Crăciunului este un eveniment. Pentru că fiecare praznic bisericesc, dar în special Crăciunul, este pentru noi împărtășire euharistică, liturgică și comuniune între oameni și care în același timp, ne așează în evenimentul tainic dar real al întrupării Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi și pentru a noastră mântuire.

Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David (Lc. 2, 11).

De Michael Mavroforakis and Agapios Matsagouras

sursa: www.doxologia.ro

Va urma …

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.