31 Mar

Gând pentru aproapele

«Când vei fi ocarât de cineva, sau disprețuit în vreo privință oarecare, fii cu luare aminte dinspre gândurile mâniei, ca nu cumva, despărțindu-te de dragoste din pricina supărării, să te așezi în ținutul urii. Când vei suferi pentru vreo ocară sau necinste, să știi că te alegi cu un folos. Căci prin ocară e alungată de la tine slava deșartă.»

Sf.Maxim Mărturisitorul

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.