27 Mar

Gând pentru aproapele

„Prietenul credincios este o comoară însuflețită, o grădină împrejmuită, un izvor pecetluit care se deschide din vreme în vreme pentru a te împărtași de el; nu pot să-i numesc prieteni decât pe cei care sunt buni cu adevărat și care s-au împrietenit cu noi pe temeiul virtuții“.

– Sf. Grigorie Teologul –

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.