10 Feb

File de Filocalie

Dacă îţi aminteşti de răul de la cineva, roagă-te pentru el şi vei opri patima dinmişcare, despărţind, prin rugăciune, supărarea de amintirea răului ce ţi l-a făcut.

 

Supărarea este împletită cu amintirea răului. Prin urmare, când mintea va oglindi faţa fratelui cu supărare, vădit este că-şi aminteşte răul de la el. «Iar căile celor ce ţin minte răul duc spre moarte», fiindcă «tot cel ce ţine minte răul e nelegiuit» (Pilde 12, 29; 21, 24)

Dacă îţi aminteşti de răul de la cineva, roagă-te pentru el şi vei opri patima din mişcare, despărţind, prin rugăciune, supărarea de amintirea răului ce ţi l-a făcut. Iar devenind iubitor de oameni, vei şterge cu totul patima din suflet. Dacă însă altul ține minte răul de a tine, fii îndatoritor şi smerit faţă de el şi stai cu dragoste în preajma lui şi-l vei izbăvi de patima lui.

 (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în „Filocalia”, vol. II, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 134-135)

doxologia.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.