31 Dic

Exemplul muceniciei – Avva Efrem

 

 

ÎPS Nikolaos, Mitropolit de Filippoupolis

(Patriarhia Bulgariei): 

„Egumenul Efrem constituie un exemplu mucenicesc  pentru milioane de creştini”

O scrisoare de sprijin faţă de egumenul Sfintei Mănăstiri Vatopedi, Arhimandritul Efrem, a trimis ÎPS Mitropolit de Filippoupolis, k. Nikolaos (Patriarhia Bulgariei).

Mitropolitul Nikolaos în scrisoarea sa, printre altele, spune: „Arestarea egumenului Mănăstirii Vatopedi de către poliţişti în Republica Monastică Autonomă a Sfântului Munte Athos, în ajunul Naşterii Domnului şi detenţia lui preventivă pentru acuzaţii şi abateri absurde constituie un fapt pe care orice creştin ortodox îl poate interpreta cu uşurinţă…”.

Citiţi mai jos scrisoarea integrală:

O tristeţe duhovnicească a umplut inimile noastre la aflarea nedreptăţii făcute dumneavoastră, precum şi Sfintei Biserici în acest mod poliţienesco-statal şi ostentativ.

Deplângem soarta jalnică a umanităţii căreia i se prevăd evoluţii neplăcute şi dramatice, cărora le-aţi căzut victimă şi dumneavoastră.

Arestarea egumenului Mănăstirii Vatopedi de către poliţişti în Republica Monastică Autonomă a Sfântului Munte Athos în ajunul Naşterii Domnului şi detenţia lui preventivă pentru acuzaţii şi abateri absurde constituie un fapt pe care orice creştin ortodox îl poate interpreta cu uşurinţă. 

Diavolul va veni ca un hoţ şi va înşela lumea până când va pune stăpânire pe ea, spune Sfântul Efrem Sirul în Profeţiile sale, căruia ne rugăm şi îl implorăm să fie sprijinul şi binefăcătorul dumneavoastră în aceste zile grele.

Virusul distrugerii şi-a început lucrarea. O lucrare ruşinoasă pe care au prevestit-o profeţii – „împărăţia fărădelegii în numele legii”.

Ceea ce vi s-a întâmplat astăzi a fost prevestit ca parte a necazurilor la care va fi supusă umanitatea în ultimele zile.

Sunteţi unul dintre primii – ştim asta – aşa cum ştim totodată că vine şi rândul nostru şi suntem pregătiţi!

Dar, deplângând vremurile dificile, ştim că se prevede sfârşitul zilelor şi că se va arăta Domnul Iisus Hristos şi-l va învinge pe nelegiuit cu suflarea Lui şi îl va nimici cu strălucirea celei de-a Doua Veniri a Lui (II Tesaloniceni 2:8).

În aşteptarea acestei slăvite zile ne luptăm cu Antihrist cu credinţă şi răbdare, „cel ce duce în robie, el însuşi va fi rob… aici se află răbdarea şi credinţa sfinţilor” (Apocalipsă 13:10). Aceasta este dumnezeiasca noastră armă. „Luaţi dumnezeiasca armă ca să puteţi să vă împotriviţi diavolului, căci lupta noastră nu este împotriva sângelui şi a trupului, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac.Din acest motiv luaţi dumnezeiasca armă pentru a putea rezista în aceste vremuri grele, a le putea îndura şi birui.
Staţi deci tare, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.

Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii (Efeseni 6:11-18).

Ştim că prin iubirea Sa de oameni şi prin Harul Său, Domnul va uşura greutăţile din vremea lui Antihrist. Pentru cei aleşi zilele cele de pe urmă vor fi puţine.

Se pare că dumneavoastră sunteţi considerat unul din cei aleşi care vor vesti începutul zilelor celor de pe urmă, dar şi cel care îl va ruga pe Domnul ca aceste zile să fie puţine.

Părinte, vă rugăm dar să vă rugaţi pentru umanitatea păcătoasă, dar şi pentru noi.

Sunteţi un exemplu mucenicesc şi speranţa a milioane de creştini.

Nu există hotare în sinceritatea noastră cu care ne rugăm şi implorăm pentru mântuirea şi eliberarea dumneavoastră. 

În Hristos, al dumneavoastră rugător,

† Mitropolitul Nikolaos de Filippoupolis

(traducere: http://acvila30.wordpress.com/,

 sursa: http://romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10442:-l-q-&catid=13)

sursa:http://www.impantokratoros.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.