24 Oct

EPISCOP VICAR PENTRU SPANIA ȘI PORTUGALIA


 

Episcopia Spaniei şi Portugaliei va avea Arhiereu-vicar. Părintele arhimandrit Ignatie Trif de la Alba Iulia a fost ales pentru a ocupa acest scaun, în cadrul şedinţei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a avut loc luni, 24 octombrie, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. 

Arhimandritul Ignatie a fost ales prin vot secret Arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei cu titulatura Mureşanul, cu 35 de voturi pentru şi 7 împotrivă.

Această decizie importantă s-a luat pornind de la numărul foarte mare de români ortodocşi stabiliţi în cele două ţări, dar şi în insulele componente ale eparhiei, după cum a declarat astăzi, la finalul şedinţei sinodale, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei: „Alegerea unui Arhiereu-vicar a fost necesară datorită faptului că diaspora este mare, Episcopia Spaniei şi Portugaliei se întinde nu doar în Peninsula Iberică, ci are în jurisdicţie şi insulele, aşa încât cele mai îndepărtate parohii pe care le avem sunt cele din Insulele Tenerife şi Las Palmas de Gran Canaria, parohii care se găsesc la două ore şi jumătate de Madrid, cu avionul. Astfel, a fost necesară alegerea părintelui Ignatie Trif în această demnitate de arhiereu, pentru ajuta la misiunea pe care Biserica noastră Ortodoxă Română trebuie să o facă în această episcopie. Numărul românilor este foarte mare, vorbim oficial de 930.000 de români doar în Spania şi de 37.000 de români, acum, după ultimele informaţii, în Portugalia, majoritatea lor ortodocşi care au nevoie de păstori. Aşa cumn zicea şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în şedinţa Sfântului Sinod de astăzi, „Secerişul este mult şi avem nevoie de secerători buni, de calitate”. Am convingerea că părintele Ignatie este un secerător bun şi va ajuta, prin experienţa pe care o are deja în diaspora prin faptul că este dascăl, la menţinerea credinţei ortodoxe în rândul românilor din Spania şi Portugalia. Este un ajutor nu doar pentru mine, ci în semn de comuniune între eparhiile din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale”.

Pastoraţia în diaspora nu este deloc uşoară, românii de acolo luptă nu doar să îşi câştige pâinea, ci duc o luptă cu singurătatea, cu îndepărtarea de cei dragi, de loocurile natale, cu ameninţările asupra identităţii şi chiar a credinţei. 

Conştient de toate acestea şi având în spate o experienţă ca dascăl în străinătate, părintele Ignatie, Arhiereul-vicar ales al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei, nu-şi doreşte decât să-şi ducă la îndeplinire responsabilitatea: „Sunt foarte conştient de misiunea care mă aşteaptă şi mai ales de faptul că arhieria nu e domnie, ci numai slujire. Voi sluji într-un context în care secularizarea întrupează formele cele mai dureroase şi inedite, de la transformarea bisericilor în cluburi, pub-uri, hoteluri, restaurante, la explozia vehementă a ateismului propovăduit cu foarte mult cinism. Este un moment de bucurie şi să dea Dumnezeu să pot sluji curat, cu multă sinceritate şi dăruire integrală pentru Hristos şi Biserică”.

Părintele Ignatie Trif s-a născut pe data de 7 iulie 1976, în localitatea Bilbor, judeţul Harghita. A studiat în sfera teologiei la Alba Iulia, unde a fost hirotonit şi preot, apoi la Sibiu, iar ulterior şi dincolo de graniţe. Redăm mai jos o biografie detaliată a Părintelui Ignatie, Arhiereul-vicar ales al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei :


 

Curriculum Vitae

 

I.Date personale:

•sunt născut la data de 7 iulie 1976, localitatea Bilbor, judeţul Harghita;

•2001, 6 august – hirotonit întru diacon la Mânăstirea Poşaga;

•2001, 11 august – hirotonit întru preot pe seama  Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia;

•2008, 24 februarie – am fost tuns în monahism de către Înaltpreasfinţitul Andrei, primind numele de Ignatie;

•2008, 19 aprilie – mi-a fost acordat rangul de protosinghel.

•2011, 21 mai – mi-a fost acordat, la propunerea IPS Andrei, Mitropolitul Clujului şi de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, rangul de arhimandrit.


II. Studii:

•studiile primare şi gimnaziale le-am urmat în comuna natală, Bilbor, judeţul Harghita;

•1991-1992 – am urmat un an de liceu profilul matematică-fizică la Liceul „Mihai Eminescu” din Topliţa, judeţul Harghita;

•1992-1997 – am urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan”;

•1997-2001 – am frecventat cursurile Facultăţii de Teologie, secţia Pastorală, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, pe care le-am absolvit cu media 9,91, prezentând drept lucrare de licenţă: Teologia energiilor necreate la Sfântul Grigorie Palama;

•2001 – am fost admis la cursurile de doctorat, specialitatea Patrologie, din cadrul Facultăţii de Teologie din Sibiu;

•2003-2008 – studii postuniversitare (doctorat) în Atena, ca bursier al Sfântului Sinod al Greciei şi al YKY (Idrima Kratikon Ipotrofion) ;

•2003-2005 – am urmat cursurile de Master, Facultatea de Teologie, Alba Iulia, prezentând drept lucrare de disertaţie: Teologia persoanei în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae. O incursiune în teologia patristică şi contemporană;

•2007, octombrie – m-am transferat cu programul doctoral la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian”, Universitatea din Bucureşti;

•am în pregătire teza de doctorat (2003, Atena, Grecia) cu tema: Contribuţia teologilor români contemporani la dialogul teologic intercreştin, sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. Univ. Dr. Konstantinos Skouteris, Arhim. Prof. Univ. Dr. Nikolaos Ioannidis şi I.P.S. Mitropolit Prof. Univ. Dr. Hrisostomos Savvatos;

•2011, 15 martie, am obţinut titlul de Doctor în Teologie (specialitatea Patrologie şi Literatură Postpatristică, îndrumător  ştiinţific Diac. Prof. Univ. Dr. Ioan Caraza), prezentând drept disertaţie doctorală: Sfântul Grigorie Palama şi doctrina despre energiile necreate.

•limbi cunoscute: greaca, franceza, engleză.

III. Activitate profesională:

•1998-2003 – redactor reponsabil al oficiosului Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, „Credinţa străbună”;

•1998 (trei luni) – stagiu de cercetare bibliografică la Mânăstirea  benedictină En Calcat, Franţa.

•1998-2002 – membru în comitetul de conducere al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Balcani (B.O.Y.A.), ca reprezentant al asociaţiilor ortodoxe din România;

•2002-2003 – preparator pentru disciplina Formare Duhovnicească, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia;

•2004-2007 – asistent universitar pentru disciplina Patrologie şi literatură postpatristică;

•2004-2008 – preot slujitor pentru comunitatea românească din Navplio, Mitropolia de Argolida, Grecia.

•2009-2011 –  lector universitar titular pentru catedra de Patrologie şi literatură patristică şi Limba elina la Facultatea de Teologie din Alba Iulia;

•ca activitate ştiinţifică semnalez articole, recenzii sau intervenţii scrise, publicate în : „Dilema  Veche”,  „Lumina”, „Altarul Reîntregirii”, „Tabor”, „Credinţa străbună” ;

•odată cu înfiinţarea postului de radio „Reîntregirea”, patronat de Arhiepiscopia de Alba Iulia, am realizat sau am participat ca invitat la emisiuni pe diferite teme ; 

IV. Activitate ştiinţifică :

a. Cărţi:

1. Paradoxul creştin şi cartea tinereţii (editor-coordonator), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008.

b. Studii/ Articole :

1.Sfântul Maxim Mărturisitorul – precursor al teologiei energiilor necreate, „Credinţa Ortodoxă”, nr. 2/2002(VII), iulie-decembrie, p 251-264. 

2.Conceptul de „persoana” în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr. 2/2005(X), iulie-decembrie, pp. 245-252, ISSN 1584-8051.

3.„Implicitul trăit” al tradiţiei isihaste la români: de la origini până în secolul XVII – cu o scurtă introducere în istoria isihasmului bizantin, „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr.1/2006(XI), ianuarie-aprilie, pp. 257-282, ISSN 1584-8051.

4.Conceptul de  „persoană” ca ireductibilitate la natură în gândirea teologică a lui Vladimir Lossky, „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr. 3/2007(XII), septembrie-decembrie, pp. 175-182, ISSN 1584-8051.

5.Vocaţia propovădurii: predica – prospeţime vie a Evangheliei sau bâjbâiala nevertebrată?, în „Tabor”, anul I, nr. 4, iulie/2007, pp. 49-56 (reluat şi în „Dilema Veche”, nr. 193, 18-24 octombrie, 2007, p. 18; nr. 194, 24-31 octombrie, 2007, p. 18; nr. 195, 1-7 noiembrie, 2007, p. 18), ISSN 1843-0287

6.„Explicitul articulat” al tradiţiei isihaste la români: secolul XVIII – a doua jumătate a secolului XX, „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr. 1 /2008(XIII), ianuarie-aprilie, pp. 187-207, ISSN 1584-8051.

7.Hypostase- personne comme accomplissement de la ressemblance et existence pour l’éternité dans la pensée de l’archimandrite Sophrony, „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr. 2 /2008(XIII), mai- august, pp. 235-248, ISSN 1584-8051.

8.Liturghia – „Împărăţia Cerurilor în desfăşurare” – marginalii la volumul Cartea deschisă a Împărăţiei. O însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni, „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr. 3/2008(XIII), septembrie-decembrie, pp. 339-359, ISSN 1584-8051.

9.Sfântul Vasile cel Mare: interacţiunea dintre „pridvorul culturii”  şi „naosul” teologiei. Exerciţiu hermeneutic la Omilia către tineri,  „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr.1 /2009(XIV), ianuarie-aprilie, pp. 233-250, ISSN 1584-8051.


c. Conferinţe naţionale/internaţionale:

1.Un remediu pentru pacienţii plictisului liturgic – marginalii la volumul Cartea deschisă Împărăţiei. O însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni, în Universul spiritual românesc oglindit în opera Mitropolitului Bartolomeu Anania, Simpozion naţional, 20-21 octombrie 2008, Alba Iulia, Rotonda unui suflet aprins pentru Dumnezeu şi Neam (actele Simpozionului naţional), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008, pp. 181-203, ISBN 978-606-509-032-8.

2.Raportul teologic şi duhovnicesc între categoriile οσία (fiinţă), πρός τι (relaţie, a fi întors înspre ceva) şi τ ποιεν (a face) în  scrierea κατόν πεντήκοντα κεφάλαια a Sfântului Grigorie Palama,  în Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama, (actele Simpozionului Naţional), Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2010, pp. 67-80.

3.Răul ca οκ ν (non-fiinţă), στατον (faptul de a fi nestatornic), στέρησις/λλειψις (privaţie/lipsă), παρυπόστασις (pe lângă subzistenţă/ipostas) în viziunea teologică a Sfântului Dionisie Areopagitul,  în Invazia non-valorilor într-o lume multimedia. Criza spirituală şi discreditarea sacrului, Simpozion Internaţional, 9-8 mai 2010, Alba Iulia, (actele Simpozionului internaţional), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2010, pp. 134-153, ISBN 978-606-509-122-1


d. Conferinţe duhovniceşti:

1.Hristos, bucuria noastră, Târgu-Mureş, 10 decembrie, 2005.

2.Tânăr şi (eventual) neliniştit, Liceul de Muzică şi Arte Plastice, Alba Iulia,  3 mai, 2007.

3.Taina din timpul rugăciunii, Târgu-Mureş, 25 martie, 2009.

4.Target duhovnicesc: caut tânăr crispat de viaţă şi alergic la credinţa, Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,  Iaşi, 18 martie, 2010.

5.Omul creştin între obsesia succesului şi vocaţia sfinţeniei, Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Nepsis, Londra, 6 iunie, 2010.

6.Credinţa vie ca sursă inepuizabilă de certitudini irevocabile, Oxford Student Society, Oxford,  8 iunie, 2010.

7.Adolescenţa – lumini şi umbre, Alba Iulia, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian”, Alba Iulia, 10 februarie, 2011.


g.Eseuri:

2.Tinerii şi cultura naţională, în „Credinţa străbună”, iunie, 2001, p 5.

3.Confesionalizarea istoriei, în „Credinţa străbună”, august,2003, p 5.

4.Ardealul bisericesc n-a fost sfâşiat, ci şi-a afirmat strategiile pastorale, în Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului-dosar documentar, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005, pp.141-142.

5.În căutarea duhului pierdut al Crăciunului, în „Dilema Veche”, nr. 204, 10-16 ianuarie, 2008, p. 18

6.Nu te încuia în deznădejde!, în „Paradoxul creştin şi cartea tinereţii”, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 245-262.

7.Pogorârea Duhului Sfânt – „metropolă a sărbătorilor”, în „Lumina”, 12 iunie 2011, pp. 8-9.


f. Traduceri:

f.1. Cărţi:

1.Χρήστου Γιανναρά, λήθεια και νότητα τς κκλησίας, ΓΡΗΓΟΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Αθήνα, 1997, Christos Yannaras, Adevărul şi Unitatea Bisericii, Editura Sophia, Bucureşti, 2009, 254 p.

f.2. Conferinţe la Simpozioane Internaţionale:

1.Împărăţia cerurilor se ia prin violenţă de Boris Bobrinskoy,  în volumul Violenţa „în numele lui Dumnezeu”. Un răspuns creştin (actele Simpozionului internaţional), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, pp. 29-40.

2.Gânduri preliminare despre prezenţa ortodocşilor în Uniunea Europeană de Pr. Prof. Dr. Gheorghios Metallinos, în volumul Identitate creştină şi dialog în noul context european (actele Simpozionului internaţional, Alba Iulia, 5-7 mai, 2006), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006,  pp. 164-173.

3.ρθόδοξη Κοσμολογική Ασθητική (Percepţia cosmologică a Frumosului în Ortodoxie) de Prof. Dr. Evanghelos Theodorou, în volumul Cosmosul, între frumos şi apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei (actele Simpozionului internaţional, Alba Iulia, 4-6 mai, 2007), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, pp. 146-157.

4.Ο διαδοχικές  κρίσεις θανάτου (Crizele succesive în faţa morţii) de Mitropolitul Ierotheos Vlahos de Nafpaktos, în volumul Sensul vieţii, al suferinţei şi al morţii (actele Simpozionului internaţional, Alba Iulia, 29 februarie- 1 martie, 2008), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008, pp. 42-49.


f.3. Articole, eseuri şi cuvântări:

2.Aproapele, din „Le coeur de la foi” de Alfred Lapple, Editions Paulines, Sherbrooke, Paris, 1974,  „Credinţa Ortodoxă”, ianuarie 1999, p. 5.

3.Hristos cel înviat, din „Le coeur de la foi” de Alfred Lapple, Editions Paulines, Sherbrooke, Canada, 1974,  „Credinţa Ortodoxă”, aprilie 2000, p. 3.

4.Creştinii în politică”  de Paul Valadier, s.j., din cotidianul „Croire aujourd’hui”, nr. 64, 1 febr. 1999,  „Credinţa Ortodoxă”, mai, 2000, p. 5.

5.Ioan VI Cantacuzino şi lumina taborica, din „Contacts”, nr. 170, Paris, 1995, p121-123, „Credinţa Ortodoxă”, nr. 2/2002(VII), iulie-decembrie, pp. 318-321.

6.Creştinism şi ştiinţă : rolul Ortodoxiei de Olivier Clement, articol tradus din revista la „Pensee Orthodoxe” (XVIII), n.6/1998, pp.99-114, în „Credinţa Ortodoxă”, nr. 2/2002(VII), iulie-decembrie, pp. 322-337.

7.Seducţia actuală a gonzei de Joaquim Carreira das Heves, articol din „Communio”, Revue catholique internationale, nr 142, mars-avril 1999, p 45-56, în „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr. 2/2004 (IX), iulie-decembrie, pp.374-385.

8.Vocabularul Părinţilor deşertului de P. Miquel, „Lexique du  désert”, coll. Spiritualité Orientale et vie monastique, n. 44, Abbaye de Bellfontaine, 1986, în „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr. 2/2004 (IX),  iulie-decembrie, pp.386-390.

9.Cuvânt la Sfânta Înviere a lui Hristos a celui întru sfinţi Epifanie, episcopul Ciprului, din  γίου πιφανίου πισκόπου Κύπρου, „Χριστός κατέβηκε στόν δη καί μετά ναστήθηκε, Athena, 1998, în „Credinţa străbuna”, mai 2005, p.

10.Paştile, străbatere din moarte la viaţă de Arhim.Gheorghios Kapsanis, stareţul mânăstirii Grigoriou, Sfântul Munte Athos, traducere a omiliei la Paşti din oficiosul lunar al Arhiepiscopiei Atenei, „Τόλμη”, Το ρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου εράς Μονής  σίου Γρηγορίου γίου ρους, Πάσχα, διάβαση κ το Θανάτου πρς τν ζων, pp. 36-38, în  „Credinţa străbună”, aprilie, 2006, p.6.


g. Recenzii:

1.Arhimandritul Emilianos, Cateheze şi Cuvântări. Monahismul – pecetea adevărată, vol. 1, Editura Deisis, 1999,  în  „Credinţa străbună”, aprilie 2001.

2.Teofil Tia, Exegeza  (teologia) religiei în misiologia contemporană occidentală,  în „Credinţa străbună”, dec 2001, p. 9.

3.Ysabel de Andia, Mistiques d’Orient et d’ Occident, coll. Spiritualite Orientale, nr. 62, Abbaye Bellefontaine, Paris, 1994, în  „Credinţa Ortodoxă”, nr. 2/2002(VII), iulie-decembrie, p 352. 

4.Sfântul Maxim, Arzătorul de Colibe-isihast şi văzător cu Duhul din Sfântul Munte- (cca 1280-1375), în româneşte de diac. I. Ică jr., Editrura Deisis, Sibiu, 2004, în  „ Altarul Reîntregirii”, serie nouă, nr.1/2005(X), ianuarie-iunie,  pp.356-360.

sursa :http://episcopiaspanieiportugaliei.es

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.