01 Jul

Egoismul

1010886_538926036225148_2810662658539309784_n

Egoismul este o moștenire pe care am primit-o de la strămoșii noștri, Adam și Eva. Ei au fost biruiți de către diavolul, lucifer. Acesta este începutul egoismului.

Lucifer era mai-marele primei cete de Îngeri. Era cel mai aproape de slava lui Dumnezeu. Se desfăta de întâiul Har. Primea vestirile, descoperirile înaintea celorlalte nouă cete. Cu toate că avea această slavă și Har, a cugetat cu vicleșug împotriva lui Dumnezeu. Spunea în sinea sa: „De ce Dumnezeu să fie atât de sus? De ce să aibă această slavă? De ce să ne închinăm Lui? De ce toate să se supună Lui? Oare eu nu pot deveni dumnezeu? Mă voi sui și eu la înălțime și voi sta lângă El. Voi deveni și eu asemenea Lui și toate se vor închina mie. Și voi avea și eu aceeași slavă”.

Când a cugetat acestea și le-a crezut, îndată Dumnezeu l-a aruncat de la Fața Sa, l-a aruncat jos. Și toată ceata sa s-a pierdut în abis. La fel este și cu orice om mândru și egoist, este aruncat de la Fața lui Dumnezeu.

www.marturieathonita.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.