07 Mar

DEZLEGĂRILE CELE PESTE TOT ANUL

 

EXTRAS DIN TIPICUL SFÂNTULUI SAVA CEL SFINŢIT

DEZLEGĂRILE CELE PESTE TOT ANUL

Se cuvine să ştim că de se va întâmpla Praznicul Domnului Hristos şi al Sfintei şi Dumnezeieştii Sale Arătări (adică a Botezului), miercuri sau vineri, dezlegăm la brânză şi la ouă, iar mirenii şi la carne, iar la Hramul Naşterii Născătoarei de Dumnezeu sau Întâmpinării Domnului sau Adormirii, dacă vor cădea miercuri sau vineri, dezlegăm la peşte şi la vin. Iar Praznicul Schimbării la Faţă şi al Intrării în Biserică, în orice zi se va întâmpla, dezlegăm la peşte şi la vin şi mâncăm de două ori în ziua respectivă. Iar Buna Vestire, în oricare din zilele Sfântului Post, se va arăta până la Duminica Floriilor de se va întâmpla dezlegăm la peşte şi la vin. Şi mâncăm o dată în zi afară de sâmbăta şi duminica.[…]

Iar Praznicul Naşterii Mergătorului Înainte şi al Sfântului Apostol Petru şi Pavel şi al Sfântului Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, de se va întâmpla miercuri sau vineri, mâncăm peşte şi bem vin de două ori pe zi. Iar la Înălţarea Cinstitei Cruci şi la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul nu mâncăm peşte, ci doar untdelemn şi bem vin şi seara iarăşi fără de peşte mâncăm poame din struguri sau altceva asemeni acestora pe care Dumnezeu le-a dăruit. Iar în cele douăsprezece zile după Naşterea Domnului Iisus Hristos şi în Săptămâna cea dinaintea Lăsatului Sec de Carne şi în Săptămâna cea Luminată şi Săptămâna Cincizecimii se dezleagă la brânză, la ouă iar mirenii şi la carne. Iar în Săptămâna brânzii dezleagă şi monahii şi mirenii la brânză şi la ouă, iar miercuri şi vineri se dezleagă după ceasul al nouălea(adică, ora 15.00), o singură dată în zi. Iar în miercurile şi vinerile din toată Perioada Cincizecimii se dezleagă monahii la untdelemn şi la vin, iar mirenii şi la peşte, afară de Miercurea Înjumătăţirii Praznicului şi de Miercurea Odovaniei Paştelui. Pentru că în aceste zile se dezleagă la peşte şi la vin, atât monahii cât şi mirenii, iar unii dezleagă şi în celelalte miercuri şi vineri ale Cincizecimii.

Însemnare: Se cuvine să ştim că în Postul Sfinţilor Apostoli şi în cel al Naşterii Domnului Hristos, marţi şi joi nu mâncăm peste ci numai untdelemn şi vin, iar luni, miercuri şi vineri nu mâncăm nici untdelemn şi nici vin, ci postim până la ceasul al nouălea(adică, ora 15.00) şi mâncăm în acele zile numai mâncare uscată. Sâmbetele şi duminicile mâncăm peşte, iar dacă se întâmplă să cadă un Sfânt marţi sau joi, se întâmplă să fie un Sfânt care să aibă Doxologie mare, atunci mâncăm peşte. Şi dacă se va întâmplă luni, de asemeni mâncăm peşte. Iar dacă se va întâmpla miercuri sau vineri, dezlegăm numai la untdelemn şi la vin şi mâncăm o singură dată în zi. Iar dacă s-ar întâmpla miercuri sau vineri să cadă un Sfânt care are Priveghere, dezlegăm la untdelemn, la vin şi la peşte. Şi dacă se va întâmpla Pomenirea Sfântului al căruia este Hramul Bisericii, miercuri sau vineri, de asemeni facem dezlegare la untdelemn, vin şi peşte.

PENTRU POSTUL PREA SFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

În Postul Adormirii PreaSfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare, cincisprezece zile, afară de Schimbarea la Faţă a Domnului Hristos, postim până la ceasul nouă din zi(adică, ora 15.00). Luni, miercuri şi vineri mâncăm mâncare uscată şi facem şi metanii până la pământ, până la Împărtăşirea cu Sfintele Taine, iar marţi şi joi mâncăm mâncare fără untdelemn. Iar sâmbăta şi duminica mâncăm mâncare cu untdelemn şi bem vin, iar peşte nu mâncăm până la Adormirea Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu numai de ziua Schimbării la Faţă a Domnului Hristos, când mâncăm peşte de două ori în zi.

DESPRE POSTURILE CELE LEGIUITE PE CARE BISERICA SOBORNICEASCĂ LE-A PĂSTRAT PENTRU DREPT-CREDINCIOŞII CREŞTINI. PRAVILA SFINŢILOR APOSTOLI

Oricare episcop, preot sau diacon sau citeţ sau cântăreţ nu posteşte Postul cel Mare şi toate miercurile şi vinerile din tot anul afară de faptul că este neputincios, să se caterisească, iar mireanul să se afurisească.

Aşadar, Învăţăturile Sfinţilor Apostoli spun că Sfântul şi Marele Post, de asemeni şi toate miercurile şi vinerile de peste tot anul, întocmai trebuie să se postească apoi, după cum în Sfântul şi Marele Post mâncăm, aşa mâncăm şi miercurile şi vinerile din tot anul, afară dacă suntem neputincioşi sau dacă este Praznic, pentru că zice Cuvântul de Învăţătură: Cel ce nu posteşte întru aceste zile preot, dacă este, să se caterisească, iar mirean, de este, să nu se împărtăşească o anumită vreme.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.