10 Ene

Despre preoție

Aceasta este puterea Cuvântului care pe preot îl face cuvios şi preţuit prin reînnoirea binecuvântării, deosebindu-l de restul comunităţii.

 

Aceasta este puterea Cuvântului care pe preot îl face cuvios şi preţuit prin reînnoirea binecuvântării, deosebindu-l de restul comunităţii. Căci ieri şi mai înainte vreme, fiind unul singur între mai mulţi, era arătat în chip străin conducător al poporului, înaintemergător, învăţătorul evlaviei, mistagog al tainelor nepătrunse. Şi acestea le face nefiind în legătură cu nimic din cele ale trupului sau ale materiei, ci, fiind, după toate aparenţele, acelaşi care era, printr-o putere nevăzută şi prin har, îşi schimbă sufletul cel nevăzut la o stare mai îmbunătăţită. (Sfântul Grigorie de Nyssa)

(Despre preoției, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 37)

doxologia.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.