17 Sep

Descoperire la Schitul Pocrov

LA SCHITUL POCROV S-AU DESCOPERIT, ÎN BISERICĂ,

OSEMINTELE UNUI CUVIOS

Recent, la schitul Pocrov, ctitorit de Sfântul Pahomie de la Gledin, s-au descoperit osemintele unui cuvios, în timpul lucrărilor de schimbare a pardoselii. După ce s-au scos podelele vechi, egumenul schitului, părintele Ambrozie Ghinescu, împreună cu ceilalţi călugări care se aflau în biserică, au simţit un miros plăcut. Cum nu exista nicio sursă care să emane mireasmă de mir sau tămâie, aceştia s-au apucat de săpat şi au descoperit, în pronaosul bisericii, osemintele unui cuvios, care erau îngălbenite şi emanau un miros plăcut. Părintele Ambrozie l-a anunţat despre minune pe stareţul Mănăstirii Neamţ, părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, care, la rândul său, a trimis vestea mai departe, la mitropolie.
Urmează să se constituiască o comisie, care să studieze osemintele şi în final să dea un verdict în ceea ce priveşte persoana căreia îi aparţin. Până la aflarea constatărilor, stareţul Mănăstirii Neamţ – la fel ca egumenul Schitului Pocrov, şi ca de altfel toţi preoţii şi călugării care au trecut în aceste zile pe acolo – crede că osemintele ar putea aparţine Sfântului Pahomie de la Gledin.


Ce spune egumenul Schitului Pocrov, părintele Ambrozie Ghinescu: „Pe 9 septembrie, după Sfânta Liturghie, am început să lucrăm la pardoseala bisericii, pentru că era degradată şi trebuia înlocuită. În momentul în care am scos jumătate din podele, s-a simţit un miros ca de tămâie, un miros discret de tămâie. Atunci, împreună cu părinţii, am simţit nevoia să căutăm de unde vine acel miros plăcut şi să săpăm. Am început să săpăm din partea stângă a pronaosului, unde am crezut că putea fi îngropat cineva în biserică. Şi am aflat osemintele unui cuvios. După care am săpat şi în partea dreaptă, cu gândul că ar mai fi cineva îngropat. Dar s-a dovedit că exista numai un singur mormânt. Apoi descoperirea aceasta ne-a dus cu gândul că numai o persoană deosebită, o persoană care ar fi avut o legătură strânsă cu biserica, adică un ctitor. De obicei ctitorii se îngroapă în biserică. Sau episcopii. Şi gândul a fost către Sfântul Pahomie, cu toate că se presupunea că ar fi adormit la Lavra Pecerska, fiind plecat vremelnic în pribegie”.

Părintele Ambrozie Ghinescu aduce următoarele argumente, care întăresc această presupunere: „Din ceea ce am cercetat, am ajuns la concluzia că datorită faptului că nu sunt dovezi clare că Sfântul Pahomie ar fi adormit la Lavra Pecerska, neexistând niciun mormânt, nicio tradiţie şi nefiind cunoscut – ca episcop trebuia să fie cunoscut la Lavra Pecerska şi să rămână ceva după el – descoperirea aceasta ne duce cu gândul şi ne apropie de certitudinea că osemintele ar fi ale Sfântului Pahomie, ctitorul Pocrovului. L-am anunţat pe părintele stareţ de la Mănăstirea Neamţ, care a anunţat mitropolia şi urmează să se formeze o comisie care să dea o concluzie oficială din partea mitropoliei. Noi simţim prezenţa sfântă a acestui monah pe care l-am găsit în biserică. Chiar dacă identitatea lui nu a fost confirmată prin vreun înscris, pe care nu l-am găsit în mormânt, cu siguranţă este o persoană sfântă şi noi simţim lucrul acesta. Mai ales că sfinţenia este o manifestare a prezenţei lui Dumnezeu. Prin sfinţi, Dumnezeu este prezent printre noi. Pentru că cuvântul sfânt înseamnă a fi închinat lui Dumnezeu. Iar ceea ce este închinat lui Dumnezeu devine şi se transfigurează într-o prezenţă reală şi continuă a lui Dumnezeu printre noi. De aceea şi cinstim sfinţii. Tragem nădejde că ceea ce simţim noi şi ceea ce s-a descoperit să fie confirmat ca fiind un adevăr. Adică faptul că Sfântul Pahomie a fost îngropat aici”.

Ce crede părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ: „Pe mine m-a anunţat părintele Ambrozie că vrea să schimbe pardoseala pentru că este foarte veche. Consiliul mănăstirii a fost de acord cu această propunere. După ce a decopertat, el spune că într-un loc în biserică mirosea frumos. Neavând acolo altă sursă de mir sau tămâie, a săpat, iar la circa 1,2m adâncime a descoperit osemintele unui cuvios. Faptul că în biserică nu mai sunt alte oseminte, deşi s-a cercetat locul, există ipoteza ca osemintele descoperite aici să fie ale Sfântului Pahomie de la Gledin, deoarece la sfârşitul vieţii el a devenit schivnic şi nu a avut niciun însemn episcopal. El a fost plecat în Rusia, dar spre sfâşitul vieţii nu se ştie dacă a murit acolo sau la schitul Pocrov. Este o tradiţie în biserica ortodoxă ca marii ctitori care au construit sau au ctitorit unele chinovii să fie înmormântaţi în biserică. De aceea este posibil ca moaştele care s-au descoperit să fie ale Sfântului Pahomie de la Gledin, întemeietorul schitului Pocrov. Osemintele s-au găsit în parte, faptul acesta ne arată că este îngropat de mult timp în biserică. Părintele egumen Ambrozie a săpat, a găsit osemintele, a filmat şi a fotografiat, apoi m-a anunţaţ pe mine la mănăstire şi eu am făcut cunoscut acest lucru sfintei mitropolii. În tradiţia noastră, a Bisericii Ortodoxe Române, este că atunci când sunt anumite minuni sau descoperiri de moaşte să fim cu mare luare aminte şi după multe chibzuinţe şi cercetări să se poate stabili ale cui sfinte moaşte sunt. Nu ne rămâne decât să-L rugăm pe bunul Dumnezeu să ne descopere lucrul acesta, cum este cuviosul descoperit în biserică, pentru întărirea în credinţă şi sporirea evlaviei creştine ortodoxe”.

Sursa: http://www.mesagerul.ro/2013/09/17/la-schitul-pocrov-s-au-descoperit-biserica-osemintele-unui-cuvios

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.