15 Dic

Deci şi tu, fiule, rabdă pentru Domnul

«Zis-a un părinte oarecare:
„Ceara de nu se va înfierbânta cu foc spre a se muia, nu este cu putinţă a se întipări pecetea ce o vei pune pe dânsa”.
Asemenea şi omul de nu va fi muiat prin focul scârbelor, al bolilor, al ostenelilor, al ispitelor şi al neputinţelor, nu se poate tipări într-însul pecetea Sfântului Duh, că pentru aceasta zice Domnul către Pavel Apostolul:
„Ajunge ţie darul Meu, că puterea Mea întru neputinţe se săvârşeşte!”
Iar însuşi Sf. Apostol Pavel zice în cartea sa: „Cu dulceaţă este mie a mă lăuda pentru neputinţele mele, ca să se sălăşuiască întru mine puterea lui Hristos”. Deci şi tu, fiule, rabdă pentru Domnul cu mulţumire toate scârbele şi necazurile şi năpastele şi bolile şi orice ispită îţi va veni, după voia lui Dumnezeu, pentru folosul tău. Că prin răbdarea scârbelor cu mulţumire, va intra omul întru împărăţia Cerului, precum însuşi Domnul zice: „Cu multe scârbe se cade a intra întru Împărăţia Cerului”.»

12322561_1725011257719142_6820052973833896770_o

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.