15 Mar

Cuvântul Ierarhului

PREDICA MITROPOLITULUI IEREMIA DE GORTINA

LA DUMINICA A DOUA DIN POST

(A SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA)

“…Biserica noastră este Apostolică pentru că este PATRISTICĂ. Are, adică, în orice vreme Sfinţi Părinţi, care, prin neîntrerupta succesiune apostolică, au nu numai harul preoţiei, ci şi păstrează şi trăiesc şi predică învăţătura apostolică.

Acest ultim adevăr, fraţi creştini, trebuie să-l spunem şi să-l accentuăm îndeosebi astăzi. Da! Biserica noastră Ortodoxă este Apostolică pentru că este Patristică. Patristică şi nu post- patristică!”

BISERICA NOASTRĂ ORTODOXĂ

Cele patru însuşiri ale ei

          Vorbim, iubiţii mei fraţi, despre Biserica, pe care a întemeiat-o Iisus Hristos şi am spus în predica noastră anterioară că aceasta este Biserica Ortodoxă. Da! Biserica noastră Ortodoxă este singura Biserică adevărată, deoarece am spus că are continuitate istorică cu Biserica Sfinţilor Apostoli prin aşa numita „succesiune apostolică”. Dar mai departe, în predica noastră de astăzi, vom vorbi despre însuşirile Bisericii lui Hristos. Sunt cele pe care le spunem în Simbolul Credinţei noastre, în „Crezul” nostru. Când rostim „Crezul”, spunem la articolul 9 al lui: „Întru UNA, SFÂNTĂ, SOBORNICEASCĂ şi APOSTOLEASCĂ Biserică”. Despre aceste patru însuşiri ale Bisericii vă voi vorbi în predica mea de astăzi. Sunt importante aceste însuşiri, fraţii mei, pentru că dacă Biserica nu le are pe acestea, atunci nu este Biserică. Începem:

1. Biserica lui Hristos este UNA, pentru că este un singur Trup duhovnicesc, are un singur Cap pe Hristos (şi capul cel unul nu poate să aibă mai multe trupuri), şi este însufleţit de către unul Duhul Sfânt. Aşa cum spune Apostolul Pavel „Un singur trup şi un singur duh…, un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor” (Efeseni 4, 4 -6). Biserica lui Hristos cea UNA se exprimă prin unitatea tuturor creştinilor ortodocşi. În rugăciunea Sa arhierească, Iisus Hristos S-a rugat ca toţi ai Lui să fie UNA, „ca să fie Una” – a spus – după cum El şi Tatăl Său sunt una (Ioan 17, 22)! Şi unitatea tuturor creştinilor ortodocşi este exprimată prin Dumnezeiasca Împărtăşire a Trupului şi Sângelui lui Hristos şi, astfel, avem unitate cu patriarhii şi arhiepiscopii Bisericii celei Una, aflaţi pretutindeni. Într-adevăr, aşa cum spune Apostolul Pavel, noi, cei mulţi suntem una, pentru că ne împărtăşim dintr-o singură Pâine sfinţită. Spune Apostolul textual: „O singură Pâine, un singur trup suntem noi cei mulţi; căci toţi dintr-o singură Pâine ne împărtăşim” (I Corinteni 10, 17). Biserica cea Una a lui Hristos, iubiţii mei, nu este separată de multele Biserici Locale. Pentru că fiecare Biserică Locală şi parohie exprimă în miniatură, la scară redusă, întreaga Biserică cea Una; exact în acelaşi mod în care şi o părticică din Pâinea sfinţită Îl oferă pe Hristos întreg. Toate Bisericile Ortodoxe Locale se leagă şi se unesc între ele prin Taina Dumnezeieştii Euharistii şi sunt Biserica cea UNA.

2. Biserica apoi este SFÂNTĂ. Este Sfântă deoarece ea este Trupul lui Hristos, avându-L Cap pe însuşi Hristos, iar suflet pe Sfântul Duh. Aşa cum ne spune Apostolul Pavel, Iisus Hristos s-a jertfit, ca să curăţească prin Sângele Său Biserica, s-o sfinţească şi s-o înfăţişeze Sieşi slăvită, fără nicio necuviinţă. Spune textual Apostolul: „Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească…, şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură…, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană” (Efeseni 5, 25-27). Şi mai este Sfântă Biserica, iubiţii mei, şi pentru faptul că scopul ei este să-i facă sfinţi pe membrii ei, după cum şi vedem aceasta în realitate în Sfinţii Bisericii noastre. Dar, atenţie! Doar Biserica Ortodoxă are sfinţi, pentru că numai Ea este Biserica adevărată. Aşa-numiţii „sfinţi” în „bisericile” papistaşilor  [romano-catolicilor] şi protestanţilor nu sunt realmente sfinţi, ci sunt doar nişte oameni buni, nu însă îndumnezeiţi. Dar oameni buni au fost şi Platon şi Aristotel. De aceea, cuvântul pe care l-am auzit cu urechile mele de pe buzele unui oficial, cleric în schima mare, care l-a numit pe papa „Sanctitate” [„preasfânt”] este ne-teologic [ἀθεολόγητος] şi blasfemiator!…

3. Biserica lui Hristos o numim în „Crezul” nostru SOBORNICEASCĂ [KATOLICĂ]. „Katholikos” înseamnă „întreg”, „tot”. Aşadar, Biserica noastră se numeşte Katolică [Sobornicească, Universală], pentru că a păstrat întreagă credinţa lui Hristos şi învăţătura Sfinţilor Apostoli de-a lungul veacurilor, fără să adauge, nici să scoată ceva din ea. Tocmai din acest motiv Biserica noastră este numită de noi „Ortodoxă” [Drept-slăvitoare], pentru corectitudinea [justeţea, dreptatea] Ei, pentru fidelitatea Ei faţă de întreaga Predanie Apostolică, contrar sistemelor viclenilor eretici, care au măsluit-o [au falsificat-o]. Noi, creştinii ortodocşi, credem că Biserica, ce îl are Cap pe însuşi Hristos şi care este Templu al Sfântului Duh, nu poate niciodată, dar niciodată, nu poate să se înşele [să rătăcească de la Adevăr – n.tr.]. Ea păstrează „credinţa predată sfinţilor odată pentru totdeaună” (Iuda 1, 3). Dar Biserica noastră se numeşte „Katolică – Universală” şi pentru încă un motiv: deoarece îmbrăţişează toate popoarele şi are ca vocaţie  să se răspândească în întreaga lume, la toate marginile pământului. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune: „Biserica se numeşte universală [Katolică] – pentru că se întinde peste toată lumea de la un capăt al pământului până la celălalt…”.[1] Biserica este reprezentată printr-o corabie, iar corabia nu este doar pentru a sta într-un port, ci vocaţia ei este să navigheze pretutindeni, pe mări şi oceane. Şi Biserica noastră are această vocaţie. Se numeşte „Katolică – Universală”, pentru că este misionară. Primul care a numit Biserica noastră „Katolică- Universală” a fost Sfântul Ignatie Teoforul (vezi Epistola către Smirneni 8, 2).

4. În sfârşit, în ,,Crezul” nostru, noi caracterizăm Biserica noastră ca APOSTOLICĂ.Numim  astfel Biserica, deoarece ea are o legătură cu Sfinţii Apostoli şi exterior şi interior. Spunând că Biserica noastră se leagă ,,exterior” cu Sfinţii Apostoli, ne referim la ,,neîntrerupta succesiune apostolică”, despre care am vorbit în predica nostră anterioară. Într-adevăr, harisma preoţească [clericală] şi rangul bisericesc pe care l-au avut Sfinţii Apostoli, le deţin întocmai şi episcopii de astăzi. Apostolii i-au hirotonit pe urmaşii lor şi aceia pe urmaşii lor şi, astfel, Biserica din toate vremurile şi din toate locurile se află într-o neîntreruptă succesiune a păstorilor Ei cu Apostolii. Lucrul acesta, iubiţii mei, are o mare importanţă şi, de aceea, şi Biserica noastră, din vechime, păstra cataloage ale episcopilor, care ajungeau până la Apostoli. Şi au numit ,,exterioară” această mărturie despre Apostolicitatea Bisericii nu pentru că este secundară, ci pentru că este un semn exterior, un „semn palpabil” despre legătura Bisericii noastre cu Apostolii.

Biserica se mai numeşte Apostolică, deoarece se leagă şi ,,interior” cu Sfinţii Apostoli. Spunând aceasta, ne referim la faptul că Biserica păzeşte, trăieşte şi propovăduieşte învăţătura Sfinţilor Apostoli. Şi această însuşire ,,interioară” a Apostolicităţii Bisericii noastre provine din prima, din însuşirea Ei ,,exterioară”. Într-adevăr, succesiunea apostolică a episcopilor Bisericii noastre garantează şi Apostolicitatea învăţăturii Ei.

În sfârşit, prin cele de mai sus vrem să spunem şi să subliniem că Biserica noastră este Apostolică pentru că este PATRISTICĂ. Are, adică, în orice vreme Sfinţi Părinţi, care, prin neîntrerupta succesiune apostolică, au nu numai harul preoţiei, ci şi păstrează şi trăiesc şi predică învăţătura apostolică[2].

Acest ultim adevăr, fraţi creştini, trebuie să-l spunem şi să-l accentuăm îndeosebi astăzi. Da! Biserica noastră Ortodoxă este Apostolică pentru că este Patristică. Patristică şi nu post- patristică!

Cu multe rugăciuni,

† Mitropolitul Ieremia de Gortina şi Megalopol

sursa și traducere: http://acvila30.wordpress.com

[1] Cateheze 18, 23. MPG 33, 1044.

[2] Vezi  Mitropolitul IEROTEI de Navpaktos, „Biserica şi cugetul ecleziologic”, p. 69-70.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.