09 Nov

CUVÂNTUL IERARHULUI

IPS TEOFAN LA PETRU-VODĂ, DE HRAM, ALĂTURI DE PĂRINTELE IUSTIN (Sfinții Arhangheli, 2011)

Predica Mitropolitului Moldovei: ÎNGERII ÎN VIAȚA NOASTRĂ

Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit ieri Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ a Mănăstirii Petru Vodă din judeţul NeamţDupă oficierea Sfintei Liturghii, IPS Teofan a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre legătura dintre om şi îngeri, „între puterile cerului şi cei care vieţuim pe pământ“, amintind că monahul „este înger în trup“. În acelaşi timp, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a încurajat obştea păstorită de arhim. Iustin Pârvu, stareţul Mănăstirii Petru Vodă. IPS Părinte Mitropolit Teofan a oficiat apoi slujba Parastasului la mormântul părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, aflat în cimitirul acestei aşezări monahale. După-amiază, IPS Teofan a mers la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ – Petru Vodă, unde a citit mai multe rugăciuni de dezlegare şi de mulţumire. De asemenea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a adresat un cuvânt de învăţătură obştii de maici care osteneşte în această aşezare monahală.

“Preacuvioase Părinte stareț, preacuvioși părinți și frați viețuitori în această sfântă mănăstire, preacucernici părinți, cuvioase maici, iubiți prunci, dreptmăritori creștini!

În scrisoarea sa către evrei, din care o parte s-a citit astăzi la dumnezeiasca Liturghie, Sfântul Apostol Pavel se întreabă, preluând un cuvânt din Scriptura Vechiului Testament:

Ce este omul, Doamne că-ți amintești de el? Ce este Doamne, fiul omului, că-l pomenești pe el? Pe om l-ai făcut cu puțin mai mic decât pe îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe el”.

Astăzi, de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, hramul acestei sfinte mănăstiri, sărbătoare mare în toată creștinătatea, ne întrebăm și noi cu Sfântul Apostol Pavel, ce este omul, Doamne, atât de mare că tu îl pomenești pe el, că tu îți amintești de el, că pe el l-ai făcut cu puțin mai mic decât pe îngeri? Slava și cinstea sunt veșmintele cu care Tu pe om l-ai îmbrăcat, Doamne.

Pentru că este, iubiți credincioși, o legătură de nedesfăcut între om și îngeri, între Puterile Cerului și cei care viețuim în trup pe pământDin păcate, de la greșeala lui Adam și a Evei, dar parcă din ce în ce mai mult cu cât curge istoria și se îndreaptă spre punctul ei final, lumea și noi oamenii parcă nu mai suntem împreună cu îngerii. Parcă legătura pe care Dumnezeu a instalat-o între noi și îngeri nu mai este evidentă. Desigur, îngerii nu au dispărut, ci noi nu mai avem capacitatea să le sesizăm prezența și aproape simțim și credem că lumea este lipsită de îngeri. Pentru că un înger al Domnului nu poate sta acolo unde este murdărie, acolo unde este necurăție. Se întreba un Părinte al Bisericii din veacul trecut [Sfântul Siluan Athonitul]: cum poate Duhul cel Sfânt, cel smerit al lui Dumnezeu să locuiască într-o inimă și într-o minte trufașă? Aceeași întrebare o putem pune: cum poate sta îngerul lui Dumnezeu lângă cel care nu are neprihănire, lângă cel care nu are curăție, lângă și în cel care nu are sensibilitate, gingășie, candoare – lucruri pe care [lipsa lor] le întâlnim tot mai des în noi înșine și în cei de lângă noi.

Sărbătoarea de astăzi, marea sărbătoare închinată Puterilor Cerești și în mod special Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, este un strigăt al Bisericii, un glas al lui Dumnezeu care răsună cu putere. Un cuvânt al conștiinței creștine, glas, voce, conștiință care se adresează lucuitorilor pământului astăzi și dintotdeauna. Și anume, să găsim calea cea potrivită, cu ajutorul Celui de Sus, pentru a face loc îngerilor în viața noastră. Și cum putem face loc îngerilor înlăuntrul ființei noastre? Sunt tot atâtea căi câte ființe umane sunt pe pământ. Și din mulțimea, din multitudinea acestor căi să alegem câteva, iubiți credioncioși. Și să le alegem, nu la întâmplare, ci aplecându-ne fruntea asupra dumnezeieștii Scripturi, căci din ea vine adevărul care nu poate fi contestat de nimeni, în realitate și în adevăr.

În Evanghelia care s-a citit astăzi, Mântuitorul Hristos văzând minunile, inclusiv izgonirile duhurilor necurate pe care le săvârșeau în numele Său dumnezeieștii Săi Apostoli, Hristos striga cu mare glas: am văzut pe satana coborând din Cer, alungat din Cer. Acesta este primul cuvânt la care ar trebui să medităm astăzi, și anume că din mândrie, din trufie demonică, Lucifer a căzut din înălțimea cerului încă înainte de crearea omului, arătând prin aceasta că cel mai mare obstacol al pătrunderii vieții îngerești în viața noastră este trufia, mândria luciferică.

La Sfânta Liturghie, la fiecare Sfântă Liturghie, preotul sau diaconul amintesc următoarele cuvinte: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte! Aceste cuvinte nu sunt altele decât acelea care au fost rostite de Arhanghelul Mihail când, văzând că o ceată de sfinți îngeri din mândrie, din trufie, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, văzând căderea unei cete de îngeri împreună cu căpetenia lor, Lucifer, Arganghelul Mihail striga către toate puterile cerești: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte! Adică, a doua cale prin care omul face lăcaș îngerilor în viața lui este starea de veghe. După starea de smerenie prin care omul pregătește sufletul său și trupul său pentru viața Sfinților Îngeri, starea de veghe, pentru că nenumărate ispite, cele de la trup, cele de la lume și cele de la puterile întunericului, ca niște cântece de sirenă vin ca să ne vrăjească  auzul nostru lăuntric, ca să cădem împreună cu căpetenia îngerilor răzvrătiți. Și atunci starea de veghe, atenția la noi înșine și la dușmăniile care vin din jurul nostru, trebuie să fie o stare de deșteptare continuă sau de redeșteptare, în momentul în care adormim, că suntem slabi și neputincioși. Și vocea de tunet a arhanghelului Mihail să răsune, și nu numai să răsune,  să fie auzită: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!

De asemenea, în această sfântă zi îl vedem pe Arhanghelul Mihail cu sabia în mână stând la poarta Raiului, ca nimic necurat, nimic nepocăit, să nu intre în Împărăția Cerurilor. Dumnezeiescul Apostol Pavel, în aceeași scrisoare citită astăzi la Sfânta Liturghie, spune preluând deasemenea un cuvânt din Vechiul Testament că nici o neascultare, nici o călcare de poruncă, nu au rămas și nu rămân nepedepsite, arătând prin aceasta că neascultarea, în diferitele ei chipuri, călcarea poruncilor, fac în așa fel ca sabia de foc a mărețului Arhanghel să nu ne permită intrarea în Împărăție. Și așa cum spunea un părinte, plecat la ceruri nu demult, ca o mare ispită a omului de astăzi să creadă că Dumnezeu este doar milostiv, multmilostiv și îndelung răbdător, cum și este, fără să adauge și faptul că Dumnezeu este și drept, că Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui. Așadar starea de pocăință, starea de încredere în milostivirea lui Dumnezeu, dar și de credință în dreptatea Lui, este, după smerenie și starea de veghe, o altă cale prin care viața îngerilor pătrunde în viața noastră.

Dar niciuna din cele trei nu s-ar putea realiza dacă Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Hristos Domnul, n-ar fi coborât pe pământ, coborâre care a fost anunțată, binevestită, de cel cu floarea de crin în mână, Arhanghelul Gavriil. Căci pătrunderea vieții îngerilor în viața noastră nu este posibilă decât prin ceea ce dumnezeiescul Apostol Pavel a spus: taina aceasta mare este, Dumnezeu S-a arătat în trup. Mare este taina creștinătății: Dumezeu s-a arătat în trup.

În această sfântă sărbătoare, aflându-ne, preacuvioși părinți și iubiți credincioși, în această sfântă mănăstire, să-L rugăm pe Dumnezeu să facă loc în noi pentru viața îngerilor, căci călugărul înger în trup este numit de biserică.Ceata călugărilor și călugărițelor completează, după conștiința Bisericii, ceata îngerilor care a căzut din cer, ceata care prin răzvrătire a alunecat în adâncul întunericului, viețuitorii sfintelor mănăstiri fiind chemați să alcătuiască o ceată nouă de îngeri care să completeze măreția puterilor celor îngerești. Și aceasta o fac călugării, călugărițele, prin împlinirea cu răbdare și cu ajutorul lui Dumnezeu a făgăduințelor de la călugărire, și anume: curăția, ascultarea și sărăcia.

Dar dacă prin mandatul la care sunt chemați călugări sunt îngerii în trup, nu mai puțin și creștinul din lume, tată sau mamă, bărbat sau femeie, tot înger trebuie să fie. Căci a naște prunci înseamnă a aduce pe îngerii lui Dumnezeu în viața taCăci dacă îngerii se află undeva, și nu o spun eu, o spune dumnezeiasca Evanghelie, ei se află acolo unde sunt copiii. De ce? Petru că îngerul nu poate să șadă acolo unde este murdărie, iar copilul este curat. Îngerul nu poate să șadă acolo unde este prihană, iar copilul este neprihănit. Și mai presus de toate, îngerul nu poate să șadă unde este viclenie și neiertare, iar copilul nu este viclean și are o capacitate uimitoare de iertare. Așadar, doriți să aveți viață de înger? Împliniți voturile monahale, cei din mănăstiri. Voiți să aveți viață de îngeri cei din lume? Păziți-vă patul neîntinat, adică credincioșia soțului față de a lui soție și soția față de bărbatul ei. Nașteți prunci, creșteți-i cu frică de Dumezeu, cu rușine de oameni și cu dragoste de neam. Și atunci și casa, și familia, și mănăstirea pe de altă parte, vor fi pline de îngeri, pline de harul lui Dumnezeu de care avem o imensă nevoie.

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, pentru rugăciunile Sfinților Îngeri, să-l ocrotească cu harul iubirii Sale pe părintele stareț Iustin, să îi ocrotească cu darul milei Sale pe părinții și frații viețuitori în această sfântă mănăstire, să ne miluiască și pe noi, iubiți credincioși, cu prezența îngerului, cu rugăciunea Maicii Domnului, cu dumnezeiești Liturghii precum cea pe care, cu mila Domnului, am săvârșit-o astăzi, să alunge necurăția din viața noastră pentru ca puterile cele curate ale sfinților îngeri să se sălășluiască și în viața noastră!Amin!”

sursa: www.razbointrucuvant.ro 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.