Scurtă introducere în istoria oraşului Girona

HISTÒRIA – Possibles orígens de Girona

És summament difícil arribar a fixar, amb exactitud, l`época de la fundació de Girona. L`historiador P.Mariana acollí la tradició que remuntava la fundació de Girona a Gerió, personatge que es data contemporani a Osiris l`Egipci; nom llegendari al que se suposava originari de Líbia o Mauritània; i del qual es deia que després d`haver fundat la población de Cotlliure, al sud de França, arribà al nostre país i aixecà, en el que avui és Girona, un Castell el qual donà lloc a l`origen d`aquesta ciutat.

Com es veu es tracta tan sols d`una versió llegendària i del tot incerta. També s`indicà com a posible, el fet que el nom de Girona derivés de l`hebreu “Geren” o “Goren”, que significa área o plaça, aludint a l`altiplà sobre el qual s`edificà el nucli més antic de la ciutat.

Una altra versió suposa que la ciutat va ser fundada pels celtes, els quals arribaren al nostre país cap el 930 aC. Segons els que atribuïren a Girona un origen celta, el nom de la ciutat el feien derivar de les paraules celtes “Ger” que significa “prop de “ i “ond” que significa “confluencia”; en qualsevol cas el nom de Girona voldria significar, doncs, “porp de la confluencia”, resultant que, efectivament, molt a prop d`ella s`uneixen els rius Ter i Onyar.

En l`antiguitat la ciutat era encara més contigua a la confluència entre ambdós rius. La dificultat d`aquesta hipòtesi està en el fet de demostrar que els celtes arribessin a establir-se a Girona.

Altres historiadors han atribuït a la ciutat un origen fenici, i han suposat que el seu primitiu nom podría haver estat “Gerhona”, fent-lo derivar de “Gerhun”, que en l`idioma fenici significa “indígena”. Suposen que aquest nom podría significar “ciutat dels indigenes o dels indigetes”; ja que s`anomenaven “indigetes” o “indiketas” els pobles de civilització ibérica que vivien en el litoral gironí. (sursa : http://www.ciutatdegirona.info)

 

ISTORIE – Posibilele origini ale oraşului Girona

Este extrem de dificil de stabilit cu exactitate epoca fondării oraşului Girona.

Istoricul P.Mariana urmează tradiţia prin care atribuie fondarea Gironei lui Gerio, personaj contemporan lui Osiris din Egipt, nume legendar care se presupune a fi originar din Libia sau Mauritania şi despre care se spune că după fondarea orăşelului Cotlliure din sudul Franţei, soseşte în Catalunya şi dezvoltă, în ceea ce azi este Girona, un castel care a dat naştere acestui oraş.

Cum se poate vedea este vorba de o versiune legendară şi total nesigură. În acelaşi timp se crede că este posibil faptul ca numele Girona să deriveze din cuvintele ebraice „Geren” sau „Goren”, care înseamnă zonă de podiş unde s-a ridicat nucleul cel mai vechi al oraşului. O altă versiune presupune că oraşul a fost fondat de celţi, care ar fi sosit în Catalunya în jurul anului 930 I.H. În baza originii celte atribuite Gironei, numele oraşului a fost derivat din cuvintele celte „Ger” care înseamnă „aproape de” și „ond” care înseamnă „confluenţă”; oricum numele de Girona ar însemna deci „aproape de confluenţă”, rezultând că într-adevăr, foarte aproape de Girona se unesc râurile Ter şi Onyar.

În atinchitate oraşul era cunoscut ca urmare a confluenţei dintre cele două rîuri. Dificultatea acestei ipoteze constă în faptul de a demonstra că celţii au venit pentru a se stabili la Girona. Alţi istorici au atribuit oraşului o origine feniciană şi au presupus că primul nume ar fi putut fi „Gerhona”, cuvânt derivat din „Gerhun”, care în limba feniciană însemna „indigen”. Se presupune că acest nume ar putea însemna „oraşul indigenilor sau indigetes”; se numeau „indigetes” sau „indiketas” populaţiile civilizaţiei iberice care locuiau pe coasta gironină. (traducere adaptată de Camelia Solomon)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.