13 Sep

Crucii Tale, ne închinăm, Hristoase!

14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci,

ne readuce încă odată aminte de Cruce,

Înviere și Viața veșnică, Hristos!!!

14316700_1194055150655177_3356209407960007210_n

14355756_1194055143988511_8081787577447520064_n

14369922_1194055160655176_9207362084586653241_n

Crucea este păzitoarea a toată lumea; Crucea, podoaba Bisericii;

Crucea, întărirea credincioșilor;

Crucea, slava îngerilor, iar demonilor rană (de două ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. și acum si pururea și în vecii vecilor. Amin.

Crucea se înalță astăzi, și lumea se sfințește.

Că Cel ce șade împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt,

pe dânsa mâinile și-a întins; și toată lumea ai tras-o la cunoștința Ta, Hristoase.

Deci pe cei ce nădăjduiesc în Tine, învrednicește-i de dumnezeiasca Ta slavă.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.