Archive for the 'Sfinții Părinți' Category

19 Dic

„Puțin am fost bătuți pentru cele ce am păcătuit!”

Nimeni dintre noi, dacă vrea să fie socotit înțelept, să nu uite să mulțumească pentru tot ce i se întâmplă în viață. Însă cei mai mulți dintre oameni fac precum cei nemulțumitori: disprețuiesc cele ce au și doresc cele ce le lipsesc. Robul e nemulțumit că nu-i liber. Cel născut liber e nemulțumit că nu […]

05 Dic

Să iubim fără să așteptăm ceva în schimb…

Atunci când iubim fără să urmărim a fi iubiţi, se vor aduna toţi împrejurul nostru ca albinele. Asta este valabil pentru noi toţi. Dacă fratele tău te stânjeneşte, te oboseşte, atunci să te gândeşti: „Acum mă doare ochiul meu, mâna mea, piciorul meu; trebuie să-l îngrijesc cu toată iubirea mea” (I Corinteni 12, 21). Să nu […]

05 May

Dumnezeu, izvorul nesecat al dragostei

“Dragostea pentru făptură este ca o lampă micuţă, a cărei flacără se hrăneşte cu untdelemn, iar lumina ei se face aşa; sau ca un pârâu este, care curge din ploi şi a cărui curgere încetează când îi lipseşte apa. Însă dragostea care-şi are pricina în Dumnezeu, ca un izvor izvorăşte şi curgerea lui necurmată este, […]

25 Abr

Cuvântul care zidește

“Patimile arată robia sufletului. Nepătimirea e semnul libertății lui. Nepătimirea deschide sufletul pentru Dumnezeu. Iar în Dumnezeu e libertate. Dumnezeu e lărgimea nehotărnicită, care dă sufletului putere să se lărgească la nesfârșit, să nu rămână lipit de un lucru mărginit, să nu se lipească pe rând și fără voie de ele. Aflându-se în Dumnezeu, sufletul […]

04 Abr

Gând pentru aproapele

“Iubirea nu are într-adevãr nimic altceva decât pe Dumnezeu. Cāci Dumnezeu este iubirea.” Sf. Nil Sinaitul

03 Abr

Cuvântul care zidește

“Acelora care îl urmează, Hristos le dă o pildă de iubire cerească: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui” (Ioan 15,10). Toate poruncile Mântuitorului se cuprind într-una: Să iubiţi. Celelalte, privind rugăciunea, milostivirea, smerenia, curăţia, răbdarea, jertfa, îndrăzneala, iertarea, trezvia şi bucuria, sunt […]

03 Abr

Gând pentru aproapele

¨Omul are două aripi: harul şi libertatea.¨Sf.Maxim Mărturisitorul

01 Abr

Cuvântul care zidește

“Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereşte; cel ce se smereşte, se îmblânzeşte; cel blând, păzeşte poruncile; cel ce păzeşte poruncile se luminează; cel luminat se împărtăşeşte de tainele Cuvântului dumnezeiesc.” Sfântul Maxim Mărturisitorul

31 Mar

Gând pentru aproapele

“Când vei fi ocarât de cineva, sau disprețuit în vreo privință oarecare, fii cu luare aminte dinspre gândurile mâniei, ca nu cumva, despărțindu-te de dragoste din pricina supărării, să te așezi în ținutul urii. Când vei suferi pentru vreo ocară sau necinste, să știi că te alegi cu un folos. Căci prin ocară e alungată de […]

30 Mar

Cuvântul care zidește

“Căci zice Scriptura: Până la o vreme va răbda cel cu îndelungă răbdare și pe urmă i se va răsplăti lui cu bucurie; până la o vreme va ascunde cuvintele lui, și buzele multora vor spune înțelepciunea lui. Acestea sunt semnele îndelungii răbdări. Dar nu numai acestea, ci propriu îndelungii răbdări mai este și a […]