27 Oct

BETLEEMUL ROMÂNESC

Pelerinaj pe pământul apostolic al Dobrogei


Înalt Preasfinţitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras, a fost, timp de două zile, oaspetele Înalt Preasfinţitului Părinte Teodosie şi, totodată, pelerin pe pământul apostolic al celei mai vechi eparhii din Patriarhia Română, Arhiepiscopia Tomisului. Păşind pe urmele creştinătorului Dobrogei şi al întregii Românii, Sfântul Apostol Andrei, într-un adevărat tur duhovnicesc, cei doi ierarhi au poposit în locuri tomitane încărcate de istorie, spiritualitate, jertfă şi sfinţenie, unde se trăieşte, de veacuri şi milenii, creştinismul apostolic românesc.

Pelerinajul a început în locul cel mai încărcat de istorie şi poartă a Ortodoxiei româneşti, cetatea Tomis, actualul municipiu Constanţa. În seara zilei de 24 octombrie, Înalt Preasfinţitul Hrisostom a poposit la Catedrala arhiepiscopală "Sf. Apostoli Petru şi Pavel", fiind întâmpinat de ierarhul locului, Înalt Preasfinţitul Teodosie. Fanfara militară a Marinei a dat onorul şi a intonat imnurile de stat ale Greciei şi României, precum şi imnul Uniunii Europene. Pentru măiestria dovedită de formaţie, dar şi pentru râvna credinţei, dovedită prin studiile de teologie ortodoxă, conducătorul formaţiei, maiorul Cornel Ignat, a primit în dar de la ierarhul oaspete o Biblie.

În cuvântul de întâmpinare, Înalt Preasfinţitul Teodosie i-a mulţumit Înalt Preasfinţitului Hrisostom pentru dragostea şi dorinţa de a vizita cea mai veche eparhie din Patriarhia Română şi l-a încredinţat că Tomisul, care a fost odinioară casa Sfântului Andrei, este şi va rămâne casa frăţească a ierarhului de Patras, întrucât el este urmaşul direct al Apostolului Întâi chemat, care a născut întru credinţă mai întâi Dobrogea, după care şi-a dat viaţa, la Patras, pentru dragostea şi mărturisirea lui Hristos.

La rândul său, ierarhul Patrasului i-a mulţumit gazdei pentru primirea deosebită şi a arătat că între Patras şi Tomis, ca şi între Grecia şi România, există, de veacuri şi milenii, o punte nevăzută, luminată de faptele de misiune şi de jertfă ale celui răstignit pe o cruce în X şi al cărui cinstit mormânt ocroteşte arhipăstorirea Patrasului. Această punte se consolidează în aceste zile, odată cu aducerea în România, pentru a doua oară, a Cinstitului cap al Sfântului Andrei, la invitaţia Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Drept urmare, cele două eparhii, de Tomis şi de Patras, ca şi cei doi ierarhi, sunt binecuvântaţi de Dumnezeu cu o strânsă frăţietate, asemenea celei dintre cei doi fraţi şi apostoli, Andrei şi Petru.

Cei doi ierarhi au oficiat apoi un Te Deum, în care au mulţumit lui Dumnezeu şi s-au rugat pentru întărirea şi sporirea credinţei şi a faptelor bune, întru arhierească păstorire a credincioşilor din cele două eparhii. La finalul slujbei, cei doi ierarhi şi-au oferit reciproc daruri: Înalt Preasfinţitul Teodosie a oferit Distincţia eparhială a Arhiepiscopiei "Crucea Sfântului Apostol Andrei – Crucea Dobrogei", împreună cu o gramată chiriarhală, iar Înalt Preasfinţitul Hrisostom a oferit un engolpion cu Maica Domnului, Maica tuturor Apostolilor.

Seara s-a încheiat cu un concert susţinut de Corala "Armonia" a Arhiepiscopiei Tomisului, condusă de arhidiaconul Iulian Dumitru, care a interpretat o serie de cântări religioase în limbile română, greacă, engleză şi rusă. Încântat de arta muzicală dusă spre desăvârşire, rod al rugăciunilor şi al sutelor de ore de studiu şi repetiţii, ierarhul grec a oferit fiecărui membru al formaţiei câte o iconiţă cu Sfântul Apostol Andrei, însoţită de binecuvântarea arhierească.

Începuturile unei zile încărcate de istorie şi spiritualitate dobrogeană

Încă din dimineaţa zilei de 25 octombrie, cei doi ierarhi au vizitat Parohia "Sf. Mc. Mina" din Constanţa care, sub coordonarea preotului paroh Nicolae Picu, ocroteşte un centru social pentru copiii cu dizabilităţi. Impresionat de gradul înalt de profesionalism şi de dotare a centrului, Mitropolitul Hrisostom a binecuvântat obştea şi a spus că centrul este un model viu, care aduce aminte de celebrele "Vasiliade".

Apoi, cei doi ierarhi au vizitat Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie din Constanţa, unul dintre cele mai bogate muzee din ţară, care adăposteşte piese neolitice din culturile Hamangia şi Gumelniţa, sarcofage datate ca aparţinând secolelor I – III, amfore, statuete şi opere de artă creştine, precum şi Şarpele Glykon, lucrat în marmură albă sau celebrul Edificiu Roman cu mozaic, toate atestând locul anticului Tomis. Cu răbdare, pasiune şi curiozitate ştiinţifică, Înalt Preasfinţitul Hrisostom a cercetat mai bine de o oră numeroasele încăperi muzeale, ghidat cu destoinicie de Întâistătătorul Arhiepiscopiei Tomisului şi de directorul instituţiei, profesorul Gabriel Custurea. La final, a constatat că dovezile istorice şi arheologice obligă eparhiile Tomisului şi Patrasului la o cât mai strânsă colaborare, ca o continuare a destinului lor prin istoria lumii.

Vizită la bisericuţele rupestre de la Murfatlar

Însă surprizele istorice nu aveau să se termine aici pentru înaltul oaspete grec. La nici 20 de kilometri de Constanţa, în faţa ochilor pelerinilor avea să se dezvăluie un loc istoric creştin, unic în toată Europa: bisericuţele rupestre de la Murfatlar. Uluiţi şi încântaţi, tăcuţi sau exclamând admirativ, căţărându-se pe scări abrupte sau aplecându-se cu evlavie la intrările înguste, membrii delegaţiei greceşti au străbătut, alături de cei doi ierarhi, cotloanele şi ungherele bisericuţelor strâmte ale aşezământului de monahi asceţi dobrogeni, din masivul de cretă îmbibat de cruci, nomograme şi simboluri creştine, ceea ce l-a determinat pe Mitropolitul de Patras să exclame: "Admir din toată inima modul în care s-au nevoit călugării dobrogeni". Bucuria oaspeţilor s-a împlinit când Arhiepiscopul Teodosie a anunţat că a oficiat la primele sale vizite în aceste locuri Liturghia arhierească, semn al continuităţii peste veacuri a monahismului dobrogean.

Mai departe, delegaţia greacă a poposit în alt loc reprezentativ pentru istoria şi spiritualitatea noastră: Adamclisi. Mai întâi s-a vizitat monumentul Tropaeum Traiani, gazdele oferind o surpriză colosală: vizitarea monumentului interior, de fapt cel original, şi accesul pe acoperişul cu cei 1.000 de solzi de piatră, de unde priveliştea împrejurimilor îţi taie răsuflarea. Şi acesta era numai începutul surprizelor de aici. Pelerinii au mers apoi în cetatea romană Tropaeum Traiani, considerată pe atunci cea mai mare localitate civilă romană de pe teritoriul Dobrogei. Aici, printre altele, oaspeţii au admirat ruinele impresionantei Basilici Forensis, dar şi o altă basilică, mai mică, sub care însă au fost descoperite moaştele a cinci sfinţi martiri, depuse spre închinare la mănăstirea din apropiere. Cinstind cu închinăciune şi sărutare moaştele celor cinci sfinţi, Mitropolitul de Patras a admirat insistenţa şi eforturile ierarhului de la Tomis pentru recuperarea acestora, în contextul în care multe muzee încă mai deţin moaşte de sfinţi.

În finalul pelerinajului de la Adamclisi, bucuria regăsirii istoriei cu spiritualitatea a fost încununată cu un dar simbolic făcut ierarhului grec de către ierarhul tomitan: complexul de statuete "Gânditorul de la Hamangia".

"Betleemul românesc"

Spre amiază, delegaţia din Grecia a ajuns la "Betleemul neamului românesc creştin", Peştera Sfântului Apostol Andrei. Cu emoţie vizibilă şi mărturisită, dar şi cu solemnitatea arhiereului, cei doi ierarhi au adus cântări de laudă, mulţumire şi cinstire Apostolului Andrei, care îi primise în peştera sa ca sub un acoperământ ocrotitor şi luminos. Ca simbol al admiraţiei pentru obştea monahilor de aici, Înalt Preasfinţitul Hrisostom a oferit stareţului, arhimandritul Cosma Mitu, o cruce de binecuvântare, după care a mulţumit Înalt Preasfinţitul Teodosie pentru posibilitatea de a vedea cristelniţa poporului român. A urmat apoi o miniconferinţă de presă, unde cei doi ierarhi au subliniat importanţa pe care peştera şi persoana Sfântului Apostol Andrei le au pentru spiritualitatea ortodoxă românească şi grecească.

Părticele din moaştele Sfinţilor Epictet şi Astion, dăruite grecilor

De aici, pelerinii s-au îndreptat spre un alt loc important al ortodoxiei dobrogene: Mănăstirea Dervent. Pe drum însă au făcut un mic popas la Mănăstirea Lipniţa, care adăposteşte moaştele Sfinţilor Ioan Botezătorul, Dasie Mucenicul şi Onufrie Cuviosul.

Ajungând la Dervent, delegaţia greacă a fost întâmpinată de cântările grupului psaltic "Sf. Apostol Andrei" al mănăstirii. Apoi a fost impresionată de darul făcut Mitropolitului de Patras de Înalt Preasfinţitul Teodosie şi de stareţul mănăstirii, arhim. Andrei Tudor, o casetă cu părticele din moaştele Sfinţilor Mucenici dobrogeni Epictet şi Astion, cei mai vechi sfinţi martiri cu atestare documentară din România, alături de un album al Dobrogei. Înalt Preasfinţitul Hrisostom a spus că primeşte acest dar ca o mare binecuvântare de la Dumnezeu, urmând ca sfintele moaşte să fie puse la loc de cinste în Catedrala mitropolitană din Patras.

Delegaţia greacă a vizitat apoi Crucile de leac de la Dervent, Izvorul Sfântului Andrei şi muzeul mănăstirii, aflând de tradiţia care spune că Sfântul Andrei ar fi vindecat bolnavi chiar în aceste locuri, că izvorul a apărut după ce acesta ar fi lovit cu toiagul în piatră, iar crucile ar fi răsărit ca semn al martiriului unor creştini. Mitropolitul Patrasului a înălţat apoi o rugăciune de pomenire la mormântul stareţului şi ctitorului mănăstirii, părintele Elefterie Mihail, a vizitat expoziţia de sculptură în piatră din curtea mănăstirii şi a admirat un expozeu cu imagini ale părintelui Arsenie Papacioc.

La finalul pelerinajului, Înalt Preasfinţitul Hrisostom a mulţumit încă o dată Înalt Preasfinţitului Teodosie pentru ospitalitatea şi bucuriile călătoriei istorice şi duhovniceşti şi a adresat Întâistătătorului Tomisului invitaţia de a vizita şi sluji în biserica din Patras, spre o rodnică şi strânsă colaborare între Arhiepiscopia Tomisului şi Mitropolia de Patras.

(articol redactat de Pr. Eugen Tănăsescu)

Sursa:ziarullumina.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.