10 Mar

Bărbatul este cununa femeii

 

Revărsarea dragostei tale să înceapă de la familia ta, căci dacă te jertfeşti pentru lume, dar treci cu vederea pe cei din fami­lia ta, toată osteneala ta este zadarnică. Iar aceasta este o greşeală uriaşă. Ce se va întâmpla cu cei care, făcând aceasta, se îm­potrivesc lui Hristos, Cel fără de păcat? Într-o bună zi vor cădea peste Piatra Hris­tos şi se vor zdrobi.

Bărbatul este cununa femeii, deoarece ea este luată din coasta lui. De la el aşteap­tă bucurie, totul. Toate Scripturile vorbesc despre bărbat. «Fericit bărbatul care se teme de Domnul». Pe femeia ta să o iubeşti ca pe un copil. Aşa cum te bucuri de un copilaş, tot astfel să te bucuri şi de ea. Iar aceasta pentru totdeauna. Dacă unul face ceva să o ştie şi celălalt. Căci altfel este ca şi cum s-ar înşela unul pe altul. Corectitu­dinea relaţiilor dintre soţi are dificultăţile ei. Însă puterea faptei bune nu lasă să se strecoare răul. Cea mai mare avere este să rămânem lângă Hristos cu răbdare şi să nu ne clătinam.

În ce priveşte grija pentru copiii tăi, să nu te încrezi în propriile tale puteri. NumaiDumnezeu îi va păzi într-un chip minunat.

Acum femeile au rupt frâiele.

Eva înseamnă viaţă.

Întotdeauna să vorbeşti copiilor despre Dumnezeu, căci într-o bună zi cuvintele tale vor rodi.

Atunci când eşti căsătorit să spui că Hristos ţi-a pus cununa pe cap.

(Anastasie Malamas, Ca aurul în topitoare, traducere de Ieroschim. Ștefan Nuțescu, ed. a 2-a, Editura Evanghelismos, București, 2012, pp. 33-34)//doxologia.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.