13 Mar

Apariție editorială

 

La Editura Doxologia a apărut cel de-al patrulea volum în Colecţia Patristica, Seria Traduceri, Sfântul Roman Melodul – Imnele Sfintei Scripturi. Aceasta este cea de-a doua lucrare dedicată Sfântului Roman Melodul, prima fiind intitulată Imne teologice. Traducerea din limba greacă veche, studiul introductiv şi notele sunt realizate de Alexandru Prelipcean şi Alexandru Iorga.

Aceste opere nu se vor numai lecturate, ci înţelese cu adevărat şi, mai apoi, transpuse în viaţa credincioşilor.

Volumul este deschis de studiul intitulat „O nouă specie a imnografiei bizantine: condacul. Scurtă introducere în elementele sale definitorii“. Textul evidenţiază atât istoria apariţiei acestui gen al imnografiei bizantine, cât şi elemente de componenţă (refren, structură metrică, strofă), deosebit de importante pentru studierea imnografiei Sfântului Roman.

Lucrarea este apoi continuată de traducerea unui număr de şaptesprezece condace, împărţite, din considerente metodologice, în două secţiuni: Imnele Vechiului Testament (opt condace), respectiv Imnele Noului Testament (nouă condace). Prezentul volum evidenţiază acele condace ale Sfântului Roman Melodul ce au la bază evenimente descrise în Sfânta Scriptură. Cartea propune cititorului o perindare prin imaginile scripturistice, vetero şi neotestamentare: de la crearea şi căderea în păcat a protopărinţilor până la răstignirea Domnului.

Ultimele studii şi analize din domeniul imnografic dedicate operei şi teologiei Melodului bizantin scot în evidenţă anumite particularităţi ale noii sale creaţii: de la paternitatea siriană versus cea elenă la sursele poemelor sale. În studiul de tip sinteză din lucrare se umple un gol în bibliografia românească de specialitate. Se poate observa o analiză in extenso a argumentării ipotezelor propuse şi un rezumat al celor mai valoroase studii orientale şi occidentale privind apariţia şi importanţa condacului în viaţa liturgică a Bisericii.

Aceste traduceri inedite sunt însoţite atât de note ce privesc ocurenţele biblice şi sursele de inspiraţie ale Melodului bizantin, cât şi de o notă informativă pentru fiecare secţiune. Acest tip de demers îl va apropia şi mai mult pe cititor de opera Sfântului Roman, în care va regăsi subtilităţi de natură teologică, prezente în epoca în care Melodul a activat, cât şi acele exprimări plastice ale autorului bizantin în vederea creionării cadrelor istoriei mântuirii umane, din care el nu se exclude.

Lucrarea este finalizată cu o bibliografie selectivă privind viaţa, opera şi teologia Sfântului Roman, ce vin în sprijinul celor cu adevărat însetaţi de cunoaşterea imnografiei bizantine. Citind, suntem purtaţi de versul romaneic de la starea de bucurie la cea de exaltare.

Ceea ce reuşeşte cu adevărat Sfântul Roman Melodul este să transpună prin elementul dramatic, celor uniţi în credinţa cea mântuitoare, dogmele Bisericii prin cuvânt şi rimă, prin versuri şi prin cântec. El aminteşte neîncetat că pe toate le vede ochiul cel neadormit. Subliniază faptul că creştinii sunt soldaţi ai Împăratului ceresc care trebuie să se îmbrace cu armura virtuţilor în lupta împotriva păcatului. Practicarea virtuţilor este artă a artelor şi ştiinţă a ştiinţelor. Nimic nu scapă atenţiei Sfântului Roman. Fiecare întâmplare este o icoană a celor viitoare, în totul se reflectă iconomia divină.

Vă îndemn să citiţi această carte şi nutresc speranţa că lecturarea acestui volum patristic vă va apropia de imnografia creştină, vă va învăţa să abordaţi textul patristic într-o simbioză perfectă cu cel scripturistic.

Cartea Imnele Sfintei Scripturi, autor Sfântul Roman Melodul, poate fi cumpărată de la magazinul online Doxologia, de la librăriile Doxologia, precum şi de la celelalte librării din Iaşi şi din ţară.

sursa:www.doxologia.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.