10 Oct

AJUNG ATÂTEA TAXE ȘI IMPOZITE!!!

Sinodul Bisericii Greciei, alături de popor, într-o mărturisire impresionantă:

AJUNG ARMATELE DE ȘOMERI, AJUNG ATÂTEA TAXE ȘI IMPOZITE ASUPRA CELOR SĂRACI!

(Sursa: www.razbointrucuvant.ro)

 

“Frații noștri și fiii noștri, Biserica, precum o Maică a voastră, nu vă va dezamăgi și nu vă va părăsi niciodată. Veghează. În continuu va avea de oferit și se va oferi pe sine, chiar dacă unii se îndoiesc. Stați aproape de EA, sprijiniți-vă de EA”.

 “Ajunge cu atâtea taxe și tăieri“

Sfântul Sinod al Ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Grecia, aflându-se în sesiune deschisă în perioada 4-7 Octombrie, a decis în unanimitate să adreseze un cuvânt către cei păstoriți, având ca singur subiect tema crizei economice acute care s-a declanșat în țara noastră și care are efecte insuportabile și dureroase pentru poporul nostru și pentru demnitatea sa în cadrul popoarelor Uniunii Europene.

Înainte de orice referire la acest subiect dorim să vă încredințăm din adâncul inimii noastre că noi, episcopii și peroții Bisericii Ortodoxe din Grecia, părinții și frații voștri duhovnicești, împreună cu toți ierarhii care se găsesc dintr-un capăt în altul al Greciei, ne rugăm neîncetat către Sfânta Treime, către Sfânta Fecioară Maria, Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și către toți Sfinții noștri Părinți să vegheze asupra smeriților robilor lor și să ne izbăvească de această grea încercare și de apele tulburi în care ne-au aruncat întâmplările neașteptate ale zilelor noastre.

Frații și fiii noștri,

În această oră în care suntem greu încercați, oră a îndoielilor și a dezamăgirilor, a durerilor și a speculațiilor referitoare la viitorul sumbru al țării noastre și al consecințelor neplăcute care vor urma eliminării drepturilor noastre individuale, vă îndemnăm și vă rugăm să ascultați câteva adevăruri esențiale care se referă la situația de criză prin care trecem, criza care nu este doar una economică, dar mai ales una de natură morală și duhovnicească, atât timp cât știm că înmulțirea păcatului și lipsa pocăinței sunt cauza tuturor relelor în orice societate și în orice epocă.

Biserica Ortodoxă Greacă de-a lungul timpului și în funcție de nevoile fiecărei perioade a fost aproape de cei slabi și de cei nevoiași, a alinat pe cei îndurerați prin acțiuni concrete, prin înțelegere și dragoste întru Hristos. Așa și astăzi Biserica noastră va continua să ajute în măsura în care va putea și cu mijloacele de care dispune pe toți cei ce au fost loviți de uraganul crizei economice.

De asemenea își continuă activitatea instituțiile bisericești, centrele specializate de ajutorare care împart zilnic mii de rații de mâncare pentru cei nevoiași fără a face deosebire în funcție de rasă sau religie.

Totuși biserica, respectând demnitatea și persoana fraților noștri mai încercați, nu a dorit niciodată să arate public valoarea și întinderea lucrării sale de întrajutorare, socială și umanitară, în ciuda provocărilor și a îndoielilor aruncate asupra sa din partea unor centre de dezinformare.

Nu ignorăm și nu trecem cu vederea, în nici un caz, dificultățile celor cu salarii mici, cu pensii mici, a șomerilor și a celor ce sunt concediați, a fraților noștri încercați și deznădăjduiți, cărora le stăm aproape necondiționat.

Ajung toate aceste taxe asupra fraților noștri cu venituri și pensii mici.

Ajung toate aceste impozite și tăieri asupra celor cu venituri mici.

Ajung armatele de șomeri.

Căutați pe cei care nu-și plătesc taxele și controlați capitalul.

În multe comunități locale lucrarea Bisericii în ceea ce privește milostenia și ajutorul social înlocuiește ceea ce ar trebui să vină din partea statului, stat care încasează din partea cetățeanului grec taxele și contribuțiile sociale.

Deși nu ni se pare binevenit să aducem în discuție lucrarea continuă a Bisericii pentru poporul și turma sa, contextual actual al delirului ignoranței și al poveștilor legate de bogăția inimaginabilă a Bisericii pe care ar trebui “să o împartă poporului“, ne conduce să declarăm că Biserica va da tot ce are dar atunci când va decide și în modalitatea pe care o va considera potrivită.

Ceea ce trebuie să păstrăm este unitatea noastră duhovnicească și numai așa vom reuși să depășim greutățile crizei și în același timp să găsim modalități de supraviețuire printr-un proces de solidaritate umană și asistență reciprocă, care reprezintă eminamente un mod de existență și de viață creștină. În același timp să încercăm să regăsim scopul și țelul vieții noastre.

Să schimbăm modul în care gândim și ne comportăm și să ne întoarcem la obiceiurile și tradițiile strămoșilor noștri în care vom descoperi modele sociale de viață.

Depășirea egoismului nostru, acceptarea semenilor noștri, ajutorarea acestora, respectarea identității fiecăruia, buna împăcare și colaborarea între noi marchează noul model de societate pe care Hristos îl propovăduiește și pe care Biserica îl susține în cadrul actualei realități mondiale dificile și inumane.

Să nu uităm cuvântul apostolului

“purtați-vă sarcinile unii altora” (Gal. 6: 2)

Trebuie să mărturisim cu toții că, prinși fiind în tentaculele societății consumersite moderne, ne-am îndepărtat de Dumnezeu și de învățăturile Evangheliei Sale, că ne-am dat pe noi înșine fără nici o grijă în mâinile celor ce administrează roadele muncii poporului grec care, deoarece aveau propriile motive ascunse, nu s-au arătat vrednici și corecți.

Frații noștri și fiii noștri, Biserica, precum o Maică a voastră, nu vă va dezamăgi și nu vă va părăsi niciodată. Veghează. În continu va avea de oferit și se va oferi pe sine, chiar dacă unii se îndoiesc. Stați aproape de EA, sprijiniți-vă de EA.

Închideți-vă urechile la goarnele oportuniștilor și ascultați mesajul nădejdii și al credinței care vă îndreaptă către un viitor mai bun, mai uman din punct de vedere social.

Prin urmare fraților,

“Bucurați-vă, desăvârșiți-vă, rugați-vă, trăiți în pace pentru că așa dorește Dumnezeul iubirii și al păcii. Amin”

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.