08 Nov

AGNI PARTHENE-FECIOARĂ CURATĂ

httpv://www.youtube.com/watch?v=WSQwShYvAEE

httpv://www.youtube.com/watch?v=IomxvOTf-So

httpv://www.youtube.com/watch?v=ZVK9FJqJWKw

FECIOARĂ CURATĂ

Imn închinat Maicii Domnului compus de Sf.Ierarh Nectarie 

Fecioară Maică Maria, Stăpână Împărăteasă

Pe tine te fericim

Curată fiică din Adam, Parfum de floare aleasă
Pe tine te fericim

Aleasă fiică de împărat, Fecioară nenuntită
Pe tine te fericim

Smerenia te-a ridicat, Și te-a făcut slăvită
Pe tine te fericim

Mai sus de ceruri te-ai suit, Prin nașterea-ți străină
Pe tine te fericim

Pre heruvimi i-ai covârșit În cinste și lumină
Pe tine te fericim

Și serafimii-n zborul lor, La slava ta cu dor privesc
Pe tine te fericim

Arhanghelii și ceața lor De frumusețea ta doresc
Pe tine te fericim

Cântarea heruvimilor Spre tine se îndreaptă
Pe tine te fericim

Iar ceata serafimilor În ode se desfată
Pe tine te fericim

Arhanghelii neîncetat Cu toate oștile cerești
Pe tine te fericim

În dorul lor nesăturat Din laudă nu se opresc
Pe tine te fericim

Ești bucuria cetelor De îngeri lăudată
Pe tine te fericim

Ești pacea și sfintitul dor A sfinților curată
Pe tine te fericim

Ești mângâierea tuturor Ce ție se închină
Pe tine te fericim

Ești Maica ortodocșilor Și-a lor nădejde bună
Pe tine te fericim

A rânduielilor cerești Stăpână mult cântată
Pe tine te fericim

Ești și a celor pământești Scăpare-ntemeiată
Pe tine te fericim

Din aurorile cerești Făclie luminată
Pe tine te fericim

Și nouă ne împărtășești Lumina cea curată

Pe tine te fericim

Potir sfințit ce dăruiești Izvor de nemurire
Pe tine te fericim

Adapă-ne pe noi cei reci Cu veșnica-ți iubire
Pe tine te fericim

Și ne hrănește neâncetat Cu pâinea de viață
Pe tine te fericim

Ce dintru tine s-a luat Fecioară prea curată
Pe tine te fericim

O, Maică fără de păcat Balsam de mângâiere
Pe tine te fericim

Ne fi celor ce-am apucat cărarea spre Înviere
Pe tine te fericim

Fecioară Maică te avem Liman de mântuire
Pe tine te fericim

Și bucurie și îndemn Și cale de suire
Pe tine te fericim

Bucură-te roza de mai Și floarea curăției
Pe tine te fericim

Bucură-te sfințite Rai Sălașul fecioriei
Pe tine te fericim

Ne apară și te fă zid Și turn de apărare
Pe tine te fericim

Și călăuză celora Ce-n tine-și-au scăpare
Pe tine te fericim

Și Împărăția lui Hristos Ne-o dă ca moștenire
Pe tine te fericim

Ca să-ți aducem ca prinos A noastră mulțumire
Pe tine te fericim

Și să-ți cântăm neîncetat Cântarea ta-n vecie
Pe tine te fericim

Cuvine-se cu adevărat Să te slăvim Marie
Pe tine te fericïm

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.