05 Ene

Cuvânt din Sfântul Munte

 CU CE A DERANJAT STAREȚUL EFREM PE STĂPÂNII LUMII? (I) 

“Puterile întunericului, sioniștii, vor să lovească în Ortodoxie! Kissinger, om întunecos”

 

Întrebare: Cum reuşesc călugării athoniţi să-şi dea sea­ma de problemele din societate, trăind totuşi foarte retraşi?

Arhim. Efrem: Problemele societăţii umane le poate înţelege cineva nu numai dacă are contact direct cu acestea, ci îndeosebi dacă are luminarea harului. Ca dovadă, au exis­tat sihaştri şi zăvorâţi pe care Sfânta Pronie i-a pus episcopi, reuşind să rezolve multe probleme sociale. Deoarece om iscusit în problemele societăţii nu este cel care studiază so­ciologia, ci acela care a învăţat a comunica corect cu Dum­nezeu.

Întrebare: In zilele noastre tot mai mulţi creştini orto­docşi relativizează adevărurile dogmatice ale Bisericii. Este posibilă mântuirea celor care de bunăvoie primesc învăţături eretice, cum ar fi reîncarnarea? Arhim. Efrem: [Nu putem crede in niciun fel] că în afara ade­vărului Bisericii există mântuire! Domnul spune clar: „Cel  ce  va  crede şi se va boteza, se va  mântui, iar cel ce nu  va crede, se va osândi”. De aceea, Adevărul este Unul! Deoarece Adevărul este Persoană! Când Pilat l-a întrebat pe Iisus „Ce este adevărul?” Acesta nu a răspuns, deoarece ar fi trebuit să-L întrebe — du­pă scholiile Sfinţilor Părinţi — „Cine este „Adevărul?” Hristos, care era „blând şi smerit cu inima” folosea foarte rar termenul „Eu”, însă uneori era imposibil a nu-l folosi. Astfel, când a vrut să arate că Adevărul este o Persoană, nu o idee abstractă, a subliniat clar şi categoric: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Via­ta! n De aceea, întrucât Adevărul este Unul [singur], şi Biserica este tot Una [singura]! Nu există mai multe Biserici! Când vin romano-catolici la Sfântul Munte şi ne întâlnesc, văzând Tradiţia Or­todoxă ne mărturisesc cu străpungere de inimă:

Am văzut cu ochii noştri şi am pipăit cu mâinile noastre că adevărul şi învăţătura pe care a adus-o Hristos pe pământ o aveţi voi, ortodocşii, neschimbată. Noi, din păcate, am falsificat-o!”

De aceea, în chestiunea reîncarnării sau a spiritismului, toate acestea sunt roade ale demonilor. Din păcate astăzi omul nu-l ia în calcul pe satana şi cea mai mare biruinţă a diavolului în lume este aceea de a-i convinge pe oameni că el nu există. Şi astfel face cu ei tot ce vrea. Astăzi, pe oame­nii care s-au săturat în păcatele trupeşti îi conduce către o viaţă bazată pe „cunoaştere” în care, chipurile, îşi vor afla fericirea şi succesul. Din păcate însă se rătăcesc ei înşişi şi rătăcesc şi pe alţii.

[…]

Întrebare: Cum văd monahii din Muntele Athos agresi­unea împotriva Serbiei? Are aceasta o semnificaţie mai adân­că pentru popoarele ortodoxe?

Arhim. Efrem: Da, fără îndoială este o invazie împotri­va Ortodoxiei. După cum ştiţi, Henry Kissinger*, omul acesta întunecos, a spus într-un interviu:

„Grecii sunt pen­tru noi o mare piedică şi trebuie să-i distrugem pentru că sunt oameni dificili. Dar, ca să-i nimiciţi, nu porniţi război cu ei, ci loviţi în Tradiţia lor. Astfel îi veţi distruge!”

Aşadar, vedeţi că sârbii sunt consideraţi vinovaţi, lucru ilogic. Şi aceasta pentru că puterile întunericului, sioniştii, vor să lovească în Ortodoxie. Dar în mod sigur nu vor reuşi!

Întrebare: „Suntem mai mulţi care am venit să ascultăm cuvântul Părintelui. Noi mai practicăm şi exerciţii de perfecţionare”. Probabil la yoga se referă. „Aceste exerciţii sunt rele, ne împiedică la mântuire? Vă rugăm să ne răspundeţi”.

Arhim. Efrem: Nu putem să slujim în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi lui veliar. Cel care crede în Hristos şi vrea să-I fie credincios, dar în acelaşi timp se ocupă cu yoga sau cu buddhismul, este slujitor al diavolului. „Nimeni  nu  poate să slujească la doi  domni”(Matei 6:24). Hristos poate să împlinească toate lipsurile noastre.

[…]

Întrebare: Biserica Ortodoxă este astăzi foarte afectată de dispute teologice privind participarea la mişcarea ecu­menică. Ce atitudine aveţi dumneavoastră în această problemă?

Arhim. Efrem: Din nefericire, există această slăbiciune astăzi de a participa şi noi, ortodocşii, la anumite manifestări ecumenice. Părinţii aghioriţi nu sunt împotriva dialogului, dar cer ca acest dialog să se desfăşoare de pe baze corect ortodoxe. Astăzi este la modă ca „în numele dragostei” să avem întâlniri ecumenice, iar cei care mai păstrează încă sen­sibilitatea dogmatică sunt catalogaţi drept intoleranţi.

Legat de această problemă vreau să recomand un lucru: cu astfel de chestiuni să fim foarte atenţi, pentru că din pricina lor une­ori ne rupem de Biserică, iar lucrul acesta este foarte grav. Sfântul Ioan Gură de Aur spune cu claritate în învăţăturile sale  este de preferat a rătăci în Biserică, decât a propovădui învăţătura cea dreaptă în  afara Bisericii. Cred că şi la dumneavoastră există stiliştii care, din pricina celor treispre­zece zile diferenţă între calendare, s-au rupt de Biserică şi acest lucru este o mare nenorocire.

[…]

Întrebare: Sunt mai multe întrebări care se referă la 666 si prezenţa acestor cifre în codurile cu bare…

Arhim. Efrem: Fără îndoială că această problemă este foarte gravă, este un pericol. Nu ştiu în România în ce mă­tură vă loviţi de această chestiune, dar vă veţi confrunta şi dumneavoastră cu ea. In Grecia noi deja întâmpinăm această problemă şi Biserica Greciei, în acest moment, face intervenţii la Guvern pentru a se da asigurări că noile cartele de identitate nu vor conţine numărul acesta cu faimă proastă.

[…]

Întrebare: Nu există pericolul să devenim un fel de activişti care combat masoneria fară să vedem conţinutul duhovnicesc, adică sa ne dăm seama că masoneria este o pe­deapsă de la Dumnezeu pentru păcatele fiecăruia dintre noi?

Arhim. Efrem: Nu putem spune că masonii sunt instru­mente de „corecţie” ale lui Dumnezeu, că prin ei se exprimă Dumnezeu în lucrarea Sa pedagogică! Insă aceşti oameni, fiinţe libere fiind, intră în masonerie şi atunci prin ei înşişi devin piedici în viaţa noastră, constituind pentru noi ispite. Aşa cum, de pildă, a fost Iuda. Prin el a fost trădat Hristos. Nu trebuie să-i mulţumim însă lui Iuda că s-a făcut pricină de trădare! Iar cei păcătoşi care devin instrumente pedago­gice pentru noi vor da ei înşişi socoteală de faptele lor rele. Aceasta este taina!

[…]

Întrebare: Cum vă explicaţi că unii yoghini ajung la performanţe identice ca formă cu cele ale sfinţilor creştini şi asemănările dintre textele lor ascetice şi unele fragmente din Filocalie?

Arhim. Efrem: Cei ce se ocupă cu yoga şi spiritism nu pot ajunge la măsura duhovnicească a creştinilor. Acest lu­cru este imposibil. De multe ori însă diavolul îi ajută pe cei care se ocupă cu astfel de lucruri ca să aibă performanţe considerate suprafireşti.Acestea însă nu înseamnă nimic. în­tâi de toate, aceşti oameni exprimă o permanentă salbaticie [ofensivă], au o  mandrie [un egoism] ieşita din comun, nu ştiu ce înseamnă smerenia şi nu-şi află pacea în nici un fel. Aşadar, seamănă în vânt.

Nota editorului cărții:

* (Henry Kissinger (n. 1923), om politic american de origine iudeo-germană, Secretar de Stat între 1973—1977, în prezent consultant guvernamental independent în probleme de politică externă).

(din: Cuvânt din Sfântul Munte, Omiliile Arhimandritului Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatopedi, în România, Editura Reîntregirea, Arhiepiscopia de Alba Iulia, 2001)

Sursa:www.razbointrucuvant.ro

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.