Archive for noviembre, 2015

19 Nov

Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului – 20 noiembrie ¨Bucurie mai dinainte ne dăruieşte astăzi Sfânta Ana, odrăslind Rod ce alungă întristarea, pe Singura pururea Fecioară, pe care o şi aduce astăzi cu bucurie, făgăduiţele rugăciuni împlinindu-şi în Templul Domnului, ca pe Ceea ce este Biserică a Cuvântului lui Dumnezeu şi Maică Curată.¨(Troparul la […]

19 Nov

Povestea celor trei copaci

Erau odată într-o pădure trei copaci. Fiecare dintre ei avea pentru sine un vis, o viziune despre viitor. Primul își dorea să fie învrednicit cândva să devină un cufăr de preț, sculptat și cioplit frumos, care să poarte înlăuntrul lui o comoară de mult preț. Aceasta era viziunea și visul lui. Al doilea copac voia […]

19 Nov

Cu ce am păcătuit eu în fața lui Dumnezeu?

Mai sunt momente când venim la Spovedanie – folosesc acest cuvânt fără tragere de inimă, fiindcă unii o socotesc ca fiind ceva de rutină – fiindcă vrem să înnoim apropierea care, într-un fel, a fost deteriorată. În astfel de clipe trebuie să ne apropiem de Hristos știind că suntem iubiți de întreaga Sa viață și […]

19 Nov

Gând pentru aproapele

«Nu este nimic mai dureros decât a avea dragostea lui Hristos în această lume. Este o luptă de dimensiuni cosmice.» (Arhim.Sofronie de la Essex)

15 Nov

Je suis Paris!

14 Nov

Sf.Ierarh Grigorie Palama(14 noiembrie)

«Pe păstorul Tesalonicului, cel prea vrednic şi pe luminătorul Bisericii cel prealuminat să-l lăudăm în cântări dumnezeieşti căci s-a arătat locaş al luminii celei nepătrunse şi dăruieşte luminare şi har îmbelşugat tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie!»