Archive for abril, 2015

30 Abr

Hristos, iubirea desăvârșită

Să nu mă întrebi care este măsura Iubirii. Privește… Crucea!

30 Abr

Fiica mea, să mergi la Biserică!

Fiica mea, să mergi Duminica la Biserică! Noi aici, sus, suntem cu toții la picioarele Atotțiitorului și ne bucurăm atunci când vedem pe cineva de-al nostru că merge la Biserică și-L slăvește pe Dumnezeu. De aceea să mergi, fiica mea, dimineața devreme, ca să asculți rugăciunile de la Utrenie, și nu la al treilea clopot. […]

30 Abr

Gând pentru aproapele

«Unde este Hristos, acolo nu e invidie şi gelozie. Iubirea nu gândeşte răul (I Cor. 13, 5)! Acolo este linişte, acolo sunt gânduri bune, acolo-i statornicie, acolo e sfântă pace. «Sf.Ignatie Briancianinov

30 Abr

Diaconițele în tradiția creștină

În ce privește, prima mărturie cu privire la slujirea diaconițelor o întâlnim în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, unde se vorbește de Febe, care era ”diaconiță a Bisericii din Chenhrea” și care ”a ajutat pe mulți” (Romani 16: 1-2). În anul 111 sau 112 d.Hr., Plinius cel tânăr, într-o scrisoare a sa către […]

26 Abr

Despre «mersul la biserică»

Într-o zi au bătut la uşa chiliei mele doi tineri căsătoriţi. Mi-au adus un pomelnic şi mi-au cerut să le fac o rugăciune. Am intrat în vorbă cu ei şi, aşa cum mi-am statornicit eu o rânduială, i-am întrebat dacă merg la biserică. Şi atunci ei mi-au răspuns: „Nu suntem aşa de bătrâni ca să […]

25 Abr

Gând pentru aproapele

«Cel ce spală haina ruptă a aproapelui cu cuvinte dumnezeiești, sau o coase prin daruri, arată ca unul care, stăpân fiind, îmbracă înfățișare de slugă. Dar să ia seama cel ce face aceasta, ca nu cumva, nefăcând-o ca o slugă, să-și piardă, deodată cu plata sa, și cinstea puterii de stăpân care i se cuvine, […]

25 Abr

Femeile purtătoare de mir, primele martore ale Învierii

25 Abr

Muzică Psaltică

25 Abr

Femeile mironosițe, binevestitoarele Învierii

Femeile mironosițe, binevestitoarele Învierii Evanghelia Duminicii Mironosițelor vorbește despre grija de împlinire a celor cuvenite la moartea Dumnezeului Nemuritor, pe care au arătat-o niște femei pe care învățătura Lui le-a înviat. Atunci ”venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu, și îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut […]

25 Abr

Femeile sunt asemeni florilor

Societatea noastră civilizată a adus drepturile femeii, dar Domnul Iisus a adus respectul ei.Hristos a vindecat femei: pe soacra lui Petru, pe femeia gârbovă, pe cea cu scurgere de sânge. A lăudat pe văduva ce dăduse 2 bănuţi la Templu.   A ascultat rugăciunea cananeencei pentru fiica ei. A vorbit la fântânalui Iacov cu femeia […]