Archive for enero 29th, 2015

29 Ene

Cum se ajunge la smerenie?

Cel smerit nu se simte niciodată înteţit, grăbit şi tulburat. În el nu sunt gânduri înfierbântate şi uşuratice.   Cel smerit nu se simte niciodată înteţit, grăbit şi tulburat. În el nu sunt gânduri înfierbântate şi uşuratice. În toată vremea se află într-o odihnă lipsită de încordare. De s-ar ciocni cerul cu pământul, el nu […]

29 Ene

✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu Razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, împre­ună cu Strălucitul Ioan cel […]

29 Ene

Iertarea păcatelor poate fi la un psalm distanță

Eu cred că omul, dacă va avea nădejde, dobândeşte iertare în timpul cât zice Psalmul 50 de la un capăt la altul.   Eu cred că fiecare om se poate vindeca de patima lui, dacă va înţelege că atâta vreme cât mai trăim în această viaţă, este vreme de luptă. Să nu ne uităm la păcat […]

29 Ene

Declarație de dragoste pentru soția ta

Aşez dragostea ta mai presus de toate şi nimic nu mi-ar fi mai împovărător şi mai asupritor decât a fi în vreo împotrivire cu tine, vreodată.  Spuneţi tinerei voastre soţii cu glasul cel mai gingaş din lume: „Te-am luat, scumpă copilă, ca tovarăşă a vieţii mele, te-am chemat să împarţi cu mine sarcinile cele mai […]

29 Ene

Bărbatul smerit

Bărbatul smerit se grăbeşte să-şi tăinuiască toate virtuţile sufletului său. Bărbatul smerit, dimpotrivă, înlătură orice cinste pământească şi se consideră pe sine ultimul dintre toți semenii. Cu toate că apare cumpătat la înfăţişare, este socotit ca eminent în faţa lui Dumnezeu. Când a îndeplinit toate poruncile lui Dumnezeu, zice: slugă netrebnică sunt, el mărturiseşte că […]

29 Ene

Manifestarea iubirii bărbatului faţă de femeia sa

Să o cinsteşti mai mult decât orice şi oricine, pentru toate, pentru frumuseţe, pentru înţelepciunea ei, şi să o lauzi…   Vom nota câteva din sfaturile Sfântului Ioan Gură de Aur: „Să-i spui cuvinte de dragoste:… Eu, dintre toate lucrurile, mai mult cinstesc iubirea ta şi nimic nu-mi este atât de chinuitor şi neplăcut pe […]

29 Ene

Înțelepciunea cuvântului

Nu putem să simţim bucuria, dacă noi nu considerăm mai întâi că bucuria celorlalţi este a noastră.   Nimic nu-i împlineşte mai mult pe oameni decât iubirea, până când aceştia se vor umple de Sfântul Duh. Şi nimic nu convinge pe Sfântul Duh să rămână la noi, decât puterea iubirii. (din Omilia a V-a la Galateni) […]