Archive for enero 10th, 2015

10 Ene

Calea spre mântuire

Dacă nu striveşti păcatul prin pocăinţă sinceră, atunci prinzând cât de cât putere înăuntrul tău te va târî fără putinţă de scăpare în adâncul mării păcatului.   În loc să paralizezi de deznădejde, mai bine să îţi pregăteşti inima pentru nevoinţe ascetice, învăţând din căderea de faţă o lecţie de smerenie şi avertismentul de a […]

10 Ene

Despre preoție

Aceasta este puterea Cuvântului care pe preot îl face cuvios şi preţuit prin reînnoirea binecuvântării, deosebindu-l de restul comunităţii.   Aceasta este puterea Cuvântului care pe preot îl face cuvios şi preţuit prin reînnoirea binecuvântării, deosebindu-l de restul comunităţii. Căci ieri şi mai înainte vreme, fiind unul singur între mai mulţi, era arătat în chip […]

10 Ene

Priveşte precum copiii…

„Oricine priveşte la o femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.» Dar cum poţi, trăind în societate, să nu priveşti la femei? De privit, priveşte, dar inima să ţi-o ţii în frâu. Priveşte precum copiii, care se uită la femei cu ochi curaţi, fără nici un fel de gânduri necuviincioase. Lupta duhovnicească […]

10 Ene

Bizantin

10 Ene

Totul este de la Dumnezeu!

Întăriți-vă întru încredinţarea că totul este de la Dumnezeu, chiar şi cele mai mici lucruri care ni se întâmplă, şi primiţi tot ce se abate asupra dumneavoastră ca şi cum ar veni chiar de la El.   Întăriți-vă întru încredinţarea că totul este de la Dumnezeu, chiar şi cele mai mici lucruri care ni se întâmplă, […]

10 Ene

În viață totul este milostivire

Înţelege, suflete credincios, că tot ceea ce ţi se întâmplă în viaţă este numai din mila lui Dumnezeu, chiar dacă lu­crurile ţi se par acoperite de o perdea de negură.   Un om credincios cădea adesea în deznădejde şi, prin aceasta, nesocotea voia lui Dumnezeu. Cineva l-a sfătuit să însemneze într-un caiet toate milostivirile primite de […]

10 Ene

Priviți la lumină, la Hristos!

În necaz, nu priviţi la ceea ce vi se întâmplă, ci la lumină, la Hristos! Să le vedeţi pe toate fără frământare, fără strâmtorare, fără apăsare. Nu este nevoie să vă străduiţi şi să vă forţaţi. Întreaga voastră strădanie să fie să priviţi spre lumină, să cuceriţi lumina.   Să întoarceţi orice necaz către cunoaşterea […]

10 Ene

Fotografia zilei

10 Ene

Dimineața, nu uitați de „micul dejun” sufletesc

Dimineaţa, când sufletul este neîntinat de impresii străine, rugându-vă să vă înţelepţească Dumnezeu, pătrundeţi cu luare-aminte în această tainiţă a judecăţilor dumnezeieşti şi vedeţi ce grăieşte Domnul Cel de-a pururi Viu prin acest cuvânt.   În fiecare zi se cade să citim câte un capitol din Evanghelie. Este o lecţie a Sfintei Biserici pentru copiii ei. […]

10 Ene

Vrei să fii cel dintâi? Fii sluga tuturor!

Creştinismul mulţumeşte pe deplin şi năzuinţa noastră de întâietate, dar cum? Prin mijloace cu totul potrivnice acelora care se întrebuinţează în lume. Vrei să fii cel dintâi? Fii sluga tuturor.   Creştinismul mulţumeşte pe deplin şi năzuinţa noastră de întâietate, dar cum? Prin mijloace cu totul potrivnice acelora care se întrebuinţează în lume. Vrei să […]